Xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017-2018Ngày 29/6, tại Hà Nội, Vụ Tổng hợp – Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp cùng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016, rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế thực hiện và […]


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì buổi họp

Báo cáo kết thúc hoạt động năm 2016 về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của UBDT cho thấy, trên cơ sở các mục tiêu đề ra, UBDT đã xây dựng chương trình hoạt động với nhiều hoạt động cụ thể: Truyền thông về các chủ đề liên quan đến tác hại của thuốc lá trên Cổng Thông tin điện tử của UBDT với 10 bài viết và 15 tin, ảnh; viết 10 bài đăng trên Báo Dân tộc và Phát triển. Đã xây dựng môi trường không khói thuốc, giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, hoạt động môi trường không khói thuốc lá tại hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng (Tổ chức 9 lớp tập huấn nâng cao nhận thức phòng, chống tác hại của thuốc lá cho 900 học viên là trưởng xóm, ấp, người có uy tín, học sinh, sinh viên, các vị sư chùa Khmer). Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao nhận thức phòng chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, công chức, người có uy tín, trưởng các thôn, bản, xóm, ấp tại hai tỉnh Bình Thuận và Lạng Sơn cho 303 người. Xây dựng 7 tiểu phẩm về ảnh hưởng tác hại của thuốc lá đối với đời sống đồng bào các DTTS phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Biên soạn, dịch thuật tài liệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng tiếng Khmer (2.700 cuốn sổ tay) và tiếng Việt (4.500 cuốn). Thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thực thi, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc lá nơi làm việc và cộng đồng DTTS.

Kết quả thực hiện cũng cho thấy, trong năm 2016, dù triển khai muộn so với các Bộ, ngành khác, nhưng được sự quan tâm của Lãnh đạo UBDT, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBDT với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và sự quan tâm của các tỉnh nên việc triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2017-2018, UBDT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông. Cụ thể: Xây dựng 280 tin, bài trong hai năm đăng phát trên Cổng Thông tin điện tử UBDT và 5 bài/tháng trên Báo Dân tộc và Phát triển (bắt đầu từ tháng 8/2017). Tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc, giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 3 khu vực (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ). Tổ chức 10 lớp nâng cao nhận thức cho cán bộ tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức Hội thảo khoa học nhằm trao đổi kinh nghiệm, phương thức tiếp cận, triển khai các hoạt động can thiệp, truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá trong vùng DTTS…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng cho rằng: Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong năm 2016 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi bằng các hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với đồng bào DTTS. Cần đa dạng hóa các nội dung, phương pháp tiếp cận; đề ra mục tiêu tổng thể và chỉ tiêu cụ thể, cân nhắc các hoạt động có hiệu quả để duy trì và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Cùng đó, việc kiểm tra, giám sát trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cần được phối hợp, lồng ghép với hoạt động của các Vụ, đơn vị của UBDT để đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm.

Minh Thu

Tin khác đã đăng