Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộcNgày 19/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số (DTTS) và chính […]

04143029_img_9795_16-12-19
Toàn cảnh cuộc họp

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các DTTS và CSDT” nằm trong hệ thống các đề tài thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và CSDT ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài tập trung vào các mục tiêu chính gồm: Hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về DTTS và CSDT phục vụ công tác dân tộc; phân tích, đánh giá hiện trạng các CSDL về các DTTS và CSDT hiện có của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam; xác định nhu cầu sử dụng, chia sẻ thông tin, dữ liệu của hệ thống CSDL quốc gia về các DTTS và CSDT phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; đề xuất nội dung, nhiệm vụ, các giải pháp xây dựng hệ thống CSDT quốc gia về các DTTS và CSDT phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tại cuộc họp, PGS.TS Bế Trung Anh, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày về Bộ công cụ nghiên cứu (bảng hỏi, phiếu điều tra) của đề tài; kế hoạch công tác triển khai đi khảo sát, thu thập thông tin ở các Bộ, ngành và khảo sát tại địa phương; một số khó khăn trong vấn đề xác lập Bộ công cụ nghiên cứu.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng nhấn mạnh: Nội dung quan trọng nhất của Bộ cơ sở dữ liệu là phải đánh giá được thực trạng cơ sở dữ liệu về các DTTS và CSDT. Việc xây dựng bộ công cụ nghiên cứu tập trung vào 3 nội dung chính: Thực trạng dữ liệu và nhu cầu sử dụng dữ liệu về DTTS và CSDT; thực trạng dữ liệu và nhu cầu sử dụng dữ liệu về các DTTS; thực trạng và nhu cầu về quản lý dữ liệu.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị nhóm nghiên cứu đề tài cần tiếp tục hoàn thiện Bộ công cụ nghiên cứu của đề tài; Chủ nhiệm đề tài cần chuẩn bị kế hoạch, nội dung chương trình Hội thảo, khảo sát, tọa đàm trong nước và tại Ấn Độ.

Huyền Trang

Tin khác đã đăng