Xây dựng Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hộiSáng 22/6, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì họp toàn thể lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), lãnh đạo các Vụ, đơn vị và Tổ đề án Tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 19/6/2020, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế – xã hội vùng  đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết.

Để kịp thời tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG ngay sau khi Nghị quyết này được ban hành.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 nêu rõ: Chương trình MTQG có thời gian triển khai thực hiện trong 10 năm, chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030). Mục tiêu của Chương trình là thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS&MN so với bình quân chung của cả nước, đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK); đến 2030 cơ bản không còn xã, thôn bản ĐBKK. Tổng nguồn vốn thực hiện cho giai đoạn 2021-2025 tối thiểu 137.664 tỷ đồng. Dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra các nguyên tắc, giải pháp chủ yếu để thực hiện Chương trình, đồng thời phân công, giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cho Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giao các cơ quan của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Chương trình theo Quy định.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình với việc cần thiết thành lập Tổ Soạn thảo Đề án, đề xuất số lượng thành viên tham gia. Cùng với đó là việc giao từng nhiệm vụ cụ thể trong Đề án cho từng Vụ, đơn vị chức năng thuộc UBDT; sự cần thiết phải có hướng dẫn cho cấp tỉnh trong triển khai thực hiện việc quản lý tài chính; sự cần thiết có sự tham gia của báo chí để đẩy mạnh công tác truyền thông trong quá trình triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự cố gắng chung của Tổ soạn thảo cũng như lãnh đạo các Vụ, đơn vị thời gian qua. Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết là bước triển khai rất quan trọng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, mặc dù Nghị quyết chưa được ban hành, nhưng các bộ phận chức năng liên quan thuộc UBDT cần khẩn trương tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị tiếp theo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, chủ trương đầu tư Chương trình MTQG là khung pháp lý cao nhất để UBDT bám vào đó xây dựng nội dung các công việc tiếp theo. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn dài hơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu cần triển khai ngay một số nhiệm vụ như: Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt tiêu chí phân định vùng DTTS&MN; tổ chức Hội thảo cấp vụ chuẩn bị triển khai Chương trình MTQG với sự tham gia của Tổ Đề án, từ đó thống nhất để triển khai thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, công tác dân tộc và chính sách dân tộc là một lĩnh vực đặc thù, do đó căn cứ vào định mức, quy chuẩn trong Chương trình MTQG đã được Quốc hội phê duyệt để thực hiện; nhất trí cao với việc thành lập Tổ soạn thảo, giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu thành lập (yêu cầu có hai bộ phận, chuẩn bị cho việc thành lập Văn phòng điều phối, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, có cán bộ chuyên trách…); giao Vụ Địa phương I chủ trì, tiến hành xây dựng tiêu chí phân định nhóm dân tộc đặc biệt khó khăn. Yêu cầu các bộ phận liên quan tăng cường tính tập thể, chủ động nắm chắc thông tin, triển khai ngay các nhiệm vụ được giao.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng