Xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II, năm 2020Chiều 16/7/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp Góp ý lần 2 cho Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ […]

Toàn cảnh cuộc họp

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II, năm 2020 có bố cục 2 phần: Phần thứ nhất – Đánh giá kết quả chủ yếu của công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2020; phần thứ hai – Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030. Nội dung trong các phần đều đánh giá chi tiết, đầy đủ các kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời thể hiện rõ các mục tiêu tổng quát, cụ thể đến năm 2030.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị cần bổ sung các số liệu ghi nhận sự nỗ lực, thành công của đồng bào DTTS trên tất cả các lĩnh vực của đời sống (kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao…), qua đó khẳng định rõ nét hơn những kết quả đạt được từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng DTTS. Cần xây dựng báo cáo tóm tắt một cách ngắn gọn, súc tích và đầy đủ.

Tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu tham dự cuộc họp cho rằng: Dự thảo Báo cáo đã thể hiện và khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS, nhưng cũng cần bổ sung nội dung thể hiện những đóng góp của đồng bào DTTS trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) rõ nét và đầy đủ hơn. Một số đại biểu cũng đề xuất, cần bổ sung thêm các kết quả đạt được từ việc thực hiện các chính sách dân tộc; khẳng định rõ hơn vai trò của cấp ủy ở vùng DTTS và miền núi… Bổ sung thêm các nội dung có tính quốc tế; đánh giá sâu sắc hơn về nội dung đoàn kết; nêu bật vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội thể hiện tính toàn diện nhất; cân nhắc đưa ra con số so sánh, đánh giá giữa giai đoạn 2011 – 2020 với giai đoạn 2001 – 2010 về mọi mặt, mọi lĩnh vực; thể hiện rõ hơn nội dung hòa nhập và phát triển…

Tại cuộc họp, cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho tiêu đề báo cáo; bố cục các phần, mục; câu từ, nội hàm, ý nghĩa, hình thức thể hiện nội dung… Đã có nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, sát với thực tiễn, đóng góp lớn cho việc bổ sung và hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự cố gắng của Tiểu ban nội dung đã xây dựng Dự thảo Báo cáo lần 2 khá đầy đủ. Yêu cầu Tiểu ban nội dung tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp này, trong đó tập trung vào những nội dung: Thêm nội dung cho phần Chủ đề của Báo cáo để phù hợp hơn; bổ sung nội dung khẳng định sự đóng góp của đồng bào các DTTS đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước (công sức trong đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ đất nước; các gương điển hình tiên tiến và các hình thức khen thưởng); bổ sung thêm tính quốc tế, mối quan hệ quốc tế; đánh giá kết quả Đại hội các dân tộc cấp tỉnh, huyện và tổng hợp vào Báo cáo toàn quốc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu, cần mềm hóa hơn trong cách diễn đạt nội dung; đặt lại vấn đề cho phần mở đầu của Báo cáo; tăng các nội dung nhận định đánh giá, giảm bớt số liệu nhánh; tăng các từ hiệu triệu, giảm những nội dung mang tính hành chính trong dự thảo báo cáo.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng