Xây dựng đề cương Đề án tiếp nhận công tác dân tộc ở các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộNgày 30/5, tại trụ sở UBDT, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến xây dựng Đề án tiếp nhận công tác dân tộc ở các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Toàn cảnh cuộc họp […]

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ); Điểu K’ré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên); Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng và lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho UBDT xây dựng Đề án tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc (CTDT) và miền núi sau khi các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ kết thúc hoạt động, thời gian qua, UBDT đã tiến hành xây dựng dự thảo đề cương Đề án tiếp nhận CTDT ở các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, trong đó đánh giá khái quát tình hình kinh tế – xã hội các tỉnh ba vùng về vấn đề dân cư, dân tộc và CTDT…

Nội dung tiếp nhận CTDT từ 3 Ban Chỉ đạo gồm: các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, kết luận của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến CTDT do 3 Ban Chỉ đạo theo dõi, thực hiện; các báo cáo chuyên đề và định kỳ về tình hình công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc từ khi thành lập Ban Chỉ đạo; các đề tài cấp quốc gia, nghiên cứu liên quan đến CTDT, thực hiện chính sách dân tộc; các đề án chính sách đặc thù của từng vùng; các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến CTDT, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng liên quan đến đồng bào các DTTS.

Đề cương Đề án cũng đề cập đến những nội dung tiếp tục thực hiện sau khi tiếp nhận công việc liên quan từ 3 Ban Chỉ đạo về UBDT; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chính sách dân tộc đặc thù cho ba vùng; tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia liên quan đến CTDT và chính sách dân tộc; tổ chức gặp mặt nhân dịp Tết cổ truyền, các lễ hội đặc trưng của đồng bào DTTS ở ba vùng; thăm hỏi, động viên, tranh thủ sự ủng hộ của cán bộ cốt cán, già làng, trưởng bản người có uy tín trong vùng DTTS.

Để tổ chức thực hiện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, UBDT đã dự thảo đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp cụ thể như: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của UBDT; điều chỉnh tổ chức lại bộ máy của UBDT; áp dụng tính chất đặc thù, tổ chức lại hoạt động của các Vụ Địa phương, Văn phòng đại diện của UBDT tại Tp. Hồ Chí Minh; không giao chỉ tiêu giảm biên chế của UBDT trong giai đoạn 2019-2025, giữ nguyên biên chế công chức như hiện nay hoặc tăng thêm (do UBDT tiếp nhận thêm công tác dân tộc từ 3 Ban Chỉ đạo và tiếp nhận thêm một số cán bộ, công chức); hằng năm tăng thêm kinh phí hoạt động cho UBDT (vì CTDT có tính đặc thù, chủ yếu hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS có điều kiện đi lại khó khăn, với chi phí đi công tác cao, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, hỏa hoạn, cơ nhỡ…).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận nhằm đề xuất, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trong đề cương Đề án. Các ý kiến góp ý tập trung vào các nội dung tiếp nhận công tác dân tộc từ 3 Ban Chỉ đạo; các giải pháp tổ chức thực hiện như việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại bộ máy của UBDT; áp dụng tính chất đặc thù với các Vụ Địa phương…

Sau khi tiếp thu thêm các ý kiến của các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến giao cho Vụ Kế hoạch Tài chính (UBDT) tiếp tục tổng hợp các ý kiến, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án để kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trong tháng 6/2018.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng