Xây dựng chính sách phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núiVừa qua, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban, ông Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế đã chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án “Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc […]

Quang cảnh buổi làm việc

Đại biểu dự họp đã nghe ông Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Dân tộc, Tổ trưởng Tổ Biên tập thông tin về kế hoạch xây dựng Đề án. Theo đó, đến thời điểm hiện tại đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập; xây dựng đề cương dự thảo Đề án, và kế hoạch đi khảo sát tại địa phương trên cơ sở rà soát các văn bản hướng dẫn có liên quan. Dự kiến, Đề án sẽ được trình xin ý kiến Thường trực Chính phủ và trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2019; tiếp theo đó là phát triển thành Nghị định vào năm 2020 -2021.

Góp ý cho Đề án, một số đại biểu cho rằng: Đề án cần xác định rõ về các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể cho từng hạng mục, không chỉ tập trung vào cây Sâm Ngọc Linh mà nên quan tâm thêm đến phát triển các dược liệu quý khác. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đề án sẽ được thực hiện tại các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và những tỉnh có điều kiện địa lý và khí hậu tương tự. Đề án sẽ tập trung vào đối tượng là đồng bào DTTS, giúp người dân tộc tham gia vào chuỗi giá trị, nhằm bảo vệ rừng, tạo thu nhập và phát triển bền vững, đồng thời xây dựng phát triển thương hiệu về nông nghiệp Việt Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Hà Việt Quân ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu và cho biết để xây dựng Đề án, Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức 05 đoàn công tác đi địa phương thực tế và tổ chức 02 hội thảo tại Kon Tum và Quảng Nam nhằm lấy ý kiến địa phương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Ông Hà Việt Quân mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành; đề nghị Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tăng cường phối hợp, nỗ lực cao độ để hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ đúng hạn.

Nguyễn Khải

Tin khác đã đăng