Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011 – 2016Sáng ngày 29/10/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo (lần 1) Báo cáo tổng kết công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011 – 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016 chủ […]

Sáng ngày 29/10/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo (lần 1) Báo cáo tổng kết công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011 – 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016 chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cùng Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Tổng hợp đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn 2016 – 2020. Theo dự thảo Báo cáo cho thấy, trong nhiệm kỳ 2011 – 2016 với chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (CTDT), Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng các xã khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển nguồn nhân lực DTTS, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào DTTS về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác bảo tồn văn hoá truyền thống các dân tộc, thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội đời sống đồng bào vùng dân tộc và miền núi. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ và chỉ đạo các địa phương vùng dân tộc và miền núi thực hiện tốt CTDT trên địa bàn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương chủ trì Hội thảo

Hệ thống chính sách dân tộc từ năm 2011 đến nay được thể chế bằng các nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ với hơn 180 văn bản. Triển khai thực hiện CTDT 5 năm (2011 – 2015) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: Nhận thức về CTDT đã có sự chuyển biến rõ rệt trong toàn bộ hệ thống chính trị cả nước từ Trung ương đến địa phương; các cấp, các ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, thể hiện rõ trách nhiệm với vùng dân tộc và miền núi. Các chính sách mới ban hành đã phát huy tác dụng và hiệu quả; cùng với đó, một số chính sách được sửa đổi, bổ sung theo hướng thiết thực, phù hợp với đời sống của đồng bào vùng DTTS và miền núi. Việc thực hiện tốt CTDT và các chính sách dân tộc đã góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt vùng dân tộc và miền núi; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, xây dựng; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hơn bình quân chung cả nước; trật tự, an toàn xã hội được ổn định; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Đồng bào các DTTS đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, CTDT được triển khai với mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi toàn diện, nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2020 giảm chênh lệch tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc miền núi còn bằng 50% so với bình quân cả nước (2014 chênh lệch gần 5 lần); rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng và dân tộc; giải quyết cơ bản về hạ tầng thiết yếu vùng dân tộc và miền núi, đầu tư xây dựng đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn, từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học DTTS; phát triển nguồn nhân lực, nâng tỷ lệ cán bộ người DTTS tham gia trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị ở các địa phương; các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và có bác sỹ làm việc; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; hạn chế thiệt hại do các sự cố môi trường, thiên tai; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng vùng dân tộc và miền núi, góp phần ổn định và phát triển kinh tế – xã hội cả nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết công tác dân tộc nhiệm kỳ 2011-2016, tập trung vào một số nội dung như: rà soát đánh giá, bổ sung số liệu kết quả các chương trình dự án mà UBDT triển khai; tổng kết các phong trào thi đua; các nhiệm vụ trọng tâm lớn của nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đặc biệt, các ý kiến đã tập trung vào phương hướng nhiệm kỳ 2016 – 2020, các giải pháp triển khai thực hiện CSDT trong thời gian tới; vấn đề giảm nghèo vùng DTTS; vấn đề phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người DTTS, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu. Thứ trưởng đề nghị Vụ Tổng hợp ghi chép đầy đủ và bổ sung ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội thảo vào nội dung báo cáo, hoàn thiện theo hướng dẫn của Chính phủ. Cần rút gọn nội dung báo cáo theo các đầu mục, kết cấu lại văn bản một cách khái quát, nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin. Bổ sung kết quả của các chương trình, dự án đã triển khai trong giai đoạn vừa qua, đồng thời bổ sung phần hạn chế về công tác dân tộc của các Ban Dân tộc ở địa phương.

Sơn Nam

Tin khác đã đăng