Xây dựng Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành vào báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQGSáng 19/3, tại Hà Nội, Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi (Văn phòng CTMTQG) tổ chức phiên họp hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ban, ngành vào Báo cáo […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng CTMTQG đã thông qua dự thảo các nội dung tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Bộ, ban, ngành đối với nội dung các dự án thuộc CTMTQG. Dự thảo báo cáo cho thấy, các nội dung được các thành viên thẩm định và Văn phòng CTMTQG xây dựng công phu, giải trình cụ thể từng vấn đề mà các Bộ, ban, ngành góp ý. Một trong số các nội dung giải trình được cuộc họp tập trung thảo luận, làm rõ là cơ sở xác định đối tượng; cơ sở xác định định mức, nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn trong từng nội dung dự án của CTMTQG.

Toàn cảnh cuộc họp

Qua các ý kiến trao đổi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị Văn phòng điều phối CTMTQG cần lưu ý, điều chỉnh lại cách diễn đạt nội dung, kết cấu của báo cáo giải trình cho phù hợp hơn. Để các nội dung giải trình đảm bảo hiệu quả, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Văn phòng điều phối CTMTQG cần chuẩn bị đầy đủ cả Báo cáo giải trình bằng lời (những vấn đề chung và những vấn đề cụ thể cùng các phụ biểu) và Báo cáo giải trình bằng văn bản ngắn gọn, súc tích. Yêu cầu Văn phòng điều phối sớm hoàn thiện báo cáo để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ về thời gian.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng