Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2021Ngày 5/01, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) và đồng chí Phùng Xuân […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tin tưởng rằng, Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021 giữa hai cơ quan sẽ đem lại hiệu quả, giúp phát triển vùng DTTS&MN

Trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về công tác Dân tộc (Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011), việc phối hợp công tác giữa UBDT và Bộ GD&ĐT đã được thực hiện thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu. Hai cơ quan đã thực hiện việc rà soát, tham gia xây dựng chính sách dân tộc; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách phát triển giáo dục vùng DTTS, MN; thông tin, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết chính sách dân tộc… Kết quả phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của hai cơ quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ ký kết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ…

…và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vì đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

 Phát biểu tại Lễ Ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui khi hai cơ quan thực hiện việc ký kết Chương trình phối hợp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng, Bộ GD&ĐT là một trong số ít Bộ thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị định 05 về công tác dân tộc. Thời gian qua, các chính sách về phát triển GD&ĐT được thực hiện có hiệu quả, sát thực tiễn; đội ngũ cán bộ ngành giáo dục ở vùng cao, vùng miền núi tận tụy, tâm huyết; các hội thảo, hội nghị do UBDT tổ chức luôn được Bộ GD&ĐT tham gia đóng góp ý kiến thiết thực với tinh thần trách nhiệm cao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những đóng góp của ngành giáo dục đối với vùng miền núi, vùng ĐBKK. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, muốn vùng DTTS, MN phát triển phải đầu tư mạnh cho sự nghiệp GDĐT, bên cạnh đó cũng cần có hình thức phù hợp để tri ân, suy tôn đội ngũ những nhà giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa,vùng ĐBKK; cần có sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc nói chung và chính sách về GDĐT ở vùng DTTS, MN. Bộ trưởng, Chủ nhiệm tin tưởng rằng, chương trình phối hợp giữa hai cơ quan sẽ đem lại hiệu quả, niềm tin đối với đồng bào, giúp phát triển vùng DTTS, MN.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Lễ ký kết

 Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh:  Thời gian qua, UBDT và Bộ GD&ĐT đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phối hợp. Chương trình phối hợp lần này là dịp để hai bên rà soát, xây dựng các chính sách có tầm nhìn về giáo dục ở vùng DTTS để cùng đề xuất với Chính phủ ban hành cho vùng khó khăn, tạo hiệu quả rõ rệt hơn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạn cho biết, thời gian tới, ngành giáo dục cũng sẽ chú trọng đến nguồn giáo viên người DTTS; đầu tư cơ sở vật chất trường học (hiện nay còn khoảng 2% hệ thống trường học chưa được kiên cố hóa); hỗ trợ về tài chính; tập trung rà soát các chính sách về cử tuyển, chính sách về nội trú, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên… Bộ trưởng cũng đề nghị, những nội dung phối hợp phải được triển khai một cách thiết thực, đạt hiệu quả, hằng năm có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm.

Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ GD&ĐT giai đoạn 2018-2021 với mục tiêu tạo sự đồng thuận, tăng cường phối hợp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về GDĐT và công tác dân tộc, góp phần phát triển KT-XH, văn hoá ở vùng DTTS và miền núi. Việc định hướng các nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển vùng dân tộc của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới. Chương trình phối hợp được cụ thể hóa bằng kế hoạch chỉ đạo thực hiện hàng năm, có sự theo dõi, kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả; nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của UBDT và Bộ GD – ĐT, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước sự chứng kiến của Lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã cùng ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2021.

 Theo đó, Chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Bộ GD – ĐT tập trung vào những nội dung trọng tâm về công tác chỉ đạo thực hiện, rà soát, đánh giá, đề xuất chính sách dân tộc (Như: Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về công tác công tác dân tộc; Nghị định 449/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Nghị định 116/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ  học sinh và trường phổ thông ơ xã, thôn ĐBKK; Nghị định 57/2017 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTS rất ít người…). Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ vùng DTTS&MN. Chỉ đạo các địa phương quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cho đội ngũ cán bộ vùng DTTS&MN, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục người DTTS. Rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách, nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo vùng DTTS&MN, từ đó đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách phù hợp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các địa phương và các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện chính sách dân tộc.

Trong công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền, hai bên sẽ đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS, MN. Hai bên thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác dân tộc trong các ấn phẩm thông tin trên Cổng Thông tin điện tử UBDT và Cổng Thông tin điện tử Bộ GD&ĐT; cấp phát báo, tạp chí miễn phí cho trường học vùng DTTS&MN. Tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu xuất sắc; tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu là người DTTS; gặp mặt cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu là người DTTS.

Căn cứ vào các  nội dung phối hợp, UBDT và Bộ GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Ban Dân tộc, các Sở GD&ĐT triển khai các nội dung phối hợp. Định kỳ hằng năm, UBDT và Bộ GD&ĐT tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả phối hợp công tác, bổ sung nội dung để Chương trình phù hợp tình hình thực tế.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng