Ủy ban Dân tộc: Tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người có uy tín tỉnh Lạng SơnNgày 17/11/2020, tại Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Vụ Địa phương I – Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại […]

Trao đổi, giải đáp ý kiến của người có uy tín về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên thuộc UBDT và BHXH tỉnh Lạng Sơn giới thiệu một số chuyên đề: Những vấn đề chủ yếu về vùng DTTS&MN; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện; vai trò của Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; vai trò, ý nghĩa, giá trị nhân văn, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Qua giới thiệu các chuyên đề, Ban Tổ chức đã tiếp nhận và giải đáp nhiều ý kiến trao đổi của người có uy tín, trực tiếp làm rõ những thông tin về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông ghi nhận và biểu dương Vụ Địa phương I và BHXH Việt Nam đã có sáng kiến thiết thực tổ chức tập huấn cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lạng Sơn về chính sách pháp luật BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng định BHXH, bảo hiểm y tế là những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta, trong đó, BHXH là “của để dành” cho mọi người lao động, bảo hiểm y tế là để chăm sóc sức khỏe cho người tham gia khi không may xảy ra ốm đau, bệnh tật.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông nhấn mạnh, hiện nay, vùng DTTS&MN đang là “lõi nghèo” của cả nước, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, tuổi thọ bình quân thấp hơn bình quân chung của cả nước… đề nghị Vụ Địa phương I thuộc UBDT phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương tiếp tục có kế hoạch tổ chức tập huấn cho Người có uy tín trên các vùng, miền của cả nước trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai, cần xác định đội ngũ Người có uy tín là lực lượng quần chúng có vai trò, vị trí quan trọng; với trên 33 nghìn Người có uy tín, nếu làm tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong đội ngũ người có uy tín sẽ góp phần đưa chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống vùng đồng bào DTTS&MN, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân nói chung, đồng bào các DTTS nói riêng.

Tin khác đã đăng