Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017Chiều ngày 08/3, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 1, tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2017. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, […]


Toàn cảnh Hội nghị

Trong  2 tháng đầu năm  2017, lãnh đạo Ủy ban đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai  thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ tháng đầu, quý đầu. Ủy ban đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có Tổ chức các Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017; Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác năm 2016 và ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2017 với Ban Chỉ đạo Tây Bắc ; lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về tổng hợp quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp vụ giai đoạn 2016-2021; lãnh đạo Ủy ban làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính về chi NSNN năm 2017 của UBDT;  làm việc với các tổ chức quốc tế; làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chuẩn bị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016;  chỉ đạo xây dựng, thực hiện các đề án, chính sách…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong tháng 3, UBDT tập trung triển khai một số  nhiệm vụ trọng tâm : Tiến hành tổ chức công bố và triển khai thực hiện Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban theo Nghị định số 13/2017/NĐ-CP; bám sát cơ quan chức năng và chủ động giải quyết các vướng mắc đối với các đề án, chính sách đã trình Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được phê duyệt;ban hành Đề án giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ của UBDT giai đoạn 2016-2021…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến biểu dương các Vụ, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể để tổ chức thực hiện, đặc biệt là các chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện, việc xây dựng kế hoạch cho một số nhiệm vụ còn chậm; công tác theo dõi địa bàn, nắm bắt tình hình vùng dân tộc và miền núi chưa sâu sát, chậm tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh.

Về nhiệm vụ của tháng 3, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm  nhấn mạnh  cần tập trung thực hiện các nội dung : Vụ Chính sách Dân tộc phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính Phủ về danh sách các xã biên giới ATK, các xã khu vực 3, các thôn bản đặc biệt khó khăn ra Quyết định về các xã, thôn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; hoàn thành hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai các đề án vùng DTTS như đề án Tuyên dương nhân sĩ trí thức người có uy tín tiêu biểu vùng dân tộc miền núi; hoàn thành hồ sơ để phục vụ cho việc giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đối với việc phân định 3 khu vực và phân định vùng núi và rẻo cao…

 

Kim Thu

Tin khác đã đăng