Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021Ngày 11/01/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị. Bộ […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên cơ quan UBDT.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, ông Nguyễn Sỹ Tá – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bày Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự thảo báo cáo cho thấy: Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng – an ninh của cả nước, trong đó có vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ, công tác dân tộc.

Các đồng chí Lãnh đạo UBDT chủ trì và điều hành Hội nghị tổng kết.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2020, UBDT được giao xây dựng 07 chương trình, đề án gồm: Tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (Chương trình Mục tiêu quốc gia); tổng hợp, phân tích, công bố số liệu điều tra, thu thập thông tin tình hình KT-XH của 53 DTTS năm 2019; xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 499/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và phát triển các DTTS rất ít người giai đoạn 2021-2030”; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về “Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025”; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025”; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS đến năm 2025”; triển khai Đề án xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBDT.

Chương trình Mục tiêu quốc gia sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào vùng đồng bào DTTS&MN (Ảnh tư liệu)

Cũng trong năm 2020, UBDT đã hoàn thành 23 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương, tập trung phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

UBDT đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020; công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2019; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính; thực hiện nghiêm công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 được UBDT tổ chức thành công, tạo nên khí thế, sức lan tỏa rộng lớn về tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy kết quả đạt được, bước sang năm 2021, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 88/2019/QH14; Nghị quyết số 120/2020/QH14; xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia; xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; tổng hợp, trình Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực I, II, III vùng đồng bào DTTS&MN, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) theo Quyết định 33/2020/QĐ-TTg; xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Đề án tổ chức Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân DTTS tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2022; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn DTTS&MN, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở…

Đồng tình, nhất trí cao với Dự thảo báo cáo công tác dân tộc năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các đại biểu dự Hội nghị bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của công tác dân tộc trong năm 2020, qua đó góp phần nâng cao vị thế của cơ quan UBDT. Đây là động lực, tiền đề cho việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc những năm tiếp theo, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Trong khuôn khổ Hội nghị, một số đại biểu đưa ra các đề xuất, kiến nghị liên qua đến việc thi tuyển, tiếp nhận công chức về làm việc tại các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ; thực hiện hiệu quả Nghị định 101, 120 về tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan UBDT; quan tâm hơn nữa đến các Chương trình phối hợp giữa UBDT với các bộ, ngành; chú trọng các kế hoạch triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công sức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBDT; cảm ơn sâu sắc đến các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chỉ đạo sát sao để công tác dân tộc đạt được những kết quả mong đợi, vượt qua năm 2020 đầy thử thách, tạo niềm tin mới cho công tác dân tộc.

Về nhiệm vụ năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Trong năm 2021, UBDT sẽ tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 4 Quyết định quan trọng (Quyết định về Chương trình MTQG; hoàn thành xây dựng Chiến lược công tác dân tộc; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về thành phần tên gọi, danh mục các DTTS Việt Nam; Nghị định về tổ chức bộ máy về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBDT; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc đang còn hiệu lực; nắm vững tình hình đời sống KT-XH vùng DTTS&MN; chuẩn bị các điều kiện cho Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia về vùng DTTS&MN trong giai đoạn mới… Vì vậy đòi hỏi các Vụ, đơn vị phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chú trọng hoàn thiện phương pháp công tác có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất.

Về những vướng mắc, đề xuất của các Vụ, đơn vị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cơ bản đồng tình và cho ý kiến tháo gỡ thỏa đáng.

Trước thềm Tết Nguyên đán 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định: UBDT sẽ thay mặt Chính phủ để săn sóc cho đồng bào DTTS trên toàn quốc, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ “Không để nhà nào không có Tết”; chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trao Quyết định bổ nhiệm cho 05 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ thuộc UBDT.

Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho các đồng chí thuộc các Vụ, đơn vị của UBDT.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng