Ủy ban Dân tộc tổ chức phiên họp chuẩn bị nội dung xây dựng Đề án năm 2019Sáng 09/01, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức phiên họp chuẩn bị nội dung xây dựng Đề án năm 2019. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì phiên họp. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp

Theo kế hoạch, trong năm 2019, UBDT triển khai xây dựng một số đề án trong đó có: Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030 và Đề án xây dựng Bộ tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi được xác định là một trong những đề án trọng tâm của năm 2019. Phiên họp là dịp để UBDT chuẩn bị cho công tác triển khai xây dựng hai đề án, khắc phục một số bất cập trong việc thực hiện chính sách dân tộc hiện nay.

Một số đại biểu dự phiên họp cho rằng: Việc xây dựng hai đề án là rất quan trọng trong việc tái cấu trúc chính sách trong thời gian tới. Vì vậy, cần có sự đột phá, đổi mới trong tư duy và cách làm; cần huy động trí tuệ tập thể từ các vụ, đơn vị trong việc xây dựng đề án bởi khung thời gian ngắn (dự kiến trình vào tháng 8/2019). Về nội dung, đề án cần lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm đầu tư như giáo dục, y tế, phát triển sản xuất. Cần mở các hội thảo quốc gia để xin ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành, địa phương…

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu: Để xây dựng hai đề án, Văn phòng Chương trình CTDT 16-20 cần nghiên cứu các thuật ngữ của công tác dân tộc như: thuật ngữ vùng DTTS, vùng KT-XH đặc biệt khó khăn. Các vụ, đơn vị cần chủ động liên hệ với các bộ, ngành thu thập thông tin, số liệu về vùng DTTS và miền núi, các chính sách đã ban hành, các quyết định phê duyệt, các báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá từng giai đoạn… làm cơ sở cho việc xây dựng đề án với tiêu chí: Nâng mức đầu tư và thu hẹp diện thụ hưởng chính sách. Trước mắt, cần thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, bộ phận chuyên trách dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo UBDT. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, đề cương chi tiết, lập dự toán cho việc xây dựng đề án. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị ưu tiên dành thời gian, tập trung nhân lực cho việc xây dựng hai đề án quan trọng này trong thời gian sớm nhất.

Tin khác đã đăng