Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023Ngày 06/7, tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT). Tham dự Hội […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các đề án, các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (Chương trình MTQG DTTS). Yêu cầu thủ trưởng các vụ, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBDT; thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở.

Lãnh đạo Ủy ban đã tham gia các sự kiện, hội nghị, cuộc họp với Chính phủ và các Ban, bộ ngành Trung ương; thường xuyên làm việc định kỳ với các vụ, đơn vị được giao phụ trách, kịp thời định hướng, chỉ đạo giải quyết các đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của vụ, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao…; chỉ đạo ban hành 55 Thông báo (33 Thông báo kết luận, 12 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm).

Lãnh đạo Uỷ ban đã tổ chức, tham gia 65 chuyến công tác địa phương; chỉ đạo xử lý 6.023 văn bản đến đảm bảo kịp thời, giao việc có nội dung, tiến độ, có đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp cụ thể. Kịp thời trong việc trao đổi với các bộ, ngành và hướng dẫn địa phương; báo cáo cấp trên… Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, Lãnh đạo Uỷ ban đã ký và chỉ đạo ban hành 1.626 văn bản.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với đó, việc xây dựng các đề án, chính sách trong chương trình công tác năm 2023 được triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Đối với Chương trình MTQG DTTS, UBDT đã bám sát các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm, UBDT tập trung xử lý, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các địa phương; hoàn thiện xây dựng và sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách để đảm bảo đầy đủ hệ thống cơ sở pháp lý làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương.

Trong các hoạt động hợp tác quốc tế, UBDT đã tiến hành trao đổi thông tin với các đối tác cơ quan thực hiện công tác dân tộc tại Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc nhằm hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký và chuẩn bị ký lại các thoả thuận hợp tác trong năm 2023, đồng thời tìm kiếm, mở rộng quan hệ với các đối tác khác trong khu vực và trên thế giới.

Trong 6 tháng cuối năm, UBDT định hướng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Đẩy nhanh việc hoàn thành xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn; tăng cường kiểm tra giám sát để xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG DTTS. Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2030. Thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS&MN. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt chủ chương chuyển đổi số của Chính phủ, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân tộc. Xây dựng và bảo vệ kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2024-2026. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công “Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023”…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Quyết định 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 – 2025; triển khai Chương trình Biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào DTTS tiêu biểu toàn quốc năm 2023; việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các DTTS dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia năm 2023 của UBDT…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong triển khai các nhiệm vụ được giao của tập thể UBDT trong 6 tháng đầu năm 2023. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Văn phòng Ủy ban rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao của các vụ, đơn vị, bổ sung vào thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm đảm bảo đầy đủ, liên thông, thống nhất với nhau; Vụ Kế hoạch Tài chính tham mưu cho Bộ trưởng ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đưa ra chỉ đạo cụ thể đối với các nội dung liên quan tới công tác cán bộ, công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy nhân sự; việc rà soát lại quy trình thẩm định các dự án; xây dựng bộ phận đấu thầu chuyên trách đảm bảo đủ năng lực, trình độ; công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tập huấn của UBDT đảm bảo thực chất…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, vừa qua, Quốc hội cho phép Chính phủ rà soát, điều chỉnh các nội dung của Chương trình MTQG; Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 555/TTg-QHĐP của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG. Yêu cầu các vụ, đơn vị bám sát các nội dung của Công văn để rà soát lại những vấn đề cần điều chỉnh, tổng hợp gửi Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG DTTS.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng