Ủy ban Dân tộc tập huấn công tác phòng cháy chữa cháyNhằm nâng cao hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về PCCC tại cơ quan công sở, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Ngày 19/4, tại trụ sở Ủy ban […]

Tại buổi tuyên truyền – tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan đã được nghe các nội dung về công tác PCCC như: Các nguyên nhân gây cháy, nổ; một số biện pháp PCCC khi xảy ra cháy nổ; những kiến thức về biện pháp chữa cháy ban đầu và hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; kỹ năng cơ bản thoát hiểm trong điều kiện cháy; công tác tổ chức PCCC ở cơ quan …

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan UBDT tham gia buổi tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ PCCC đều nhận thấy đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần thực hiện hiệu quả Luật PCCC. Thông qua các kiến thức về công tác PCCC, cách phòng ngừa cháy nổ, ý thức và trách nhiệm của cá nhân đối với hoạt động PCCC nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản khi có sự cố xảy ra tại đơn vị mình. Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan UBDT trong công tác PCCC nơi công sở./.

KT

Tin khác đã đăng