Ủy ban Dân tộc sơ kết công tác phòng, chống khủng bố 6 tháng đầu năm 2023Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cơ quan Ủy ban Dân tộc (PCKB UBDT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác PCKB 6 tháng đầu năm 2023. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông, Trưởng Ban Chỉ đạo PCKB UBDT chủ trì Hội nghị. Toàn cảnh các […]

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, Cục An ninh nội địa – Bộ Công an thay mặt BCĐ PCKB quốc gia tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị; các đồng chí trong BCĐ phòng, chống khủng bố UBDT; toàn thể thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCKB của UBDT trong 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm UBDT đã thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống khủng bố; triển khai có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng ngành, lĩnh vực quản lý như: Phổ biến, giáo dục, pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng DTTS; tập huấn kỹ năng phổ biến pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chuyển đổi số và đảm bảo an ninh mạng; tham mưu xây dựng chính sách vùng đồng bào DTTS&MN; công tác Thường trực BCĐ PCKB UBDT; công tác phối hợp với cơ quan Công an, Quân sự…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tham dự, chủ trì Hội nghị

Định hướng trong 6 tháng cuối năm, BCĐ phòng, chống khủng bố UBDT tiếp tục Chỉ đạo quán triệt các vụ, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị, Luật, Nghị định và các Văn bản liên quan về công tác phòng, chống khủng bố; kiểm tra các vụ, đơn vị việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan và Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2023; phối hợp Bộ Công an (Cục An ninh nội địa) tổ chức phổ biến Luật và các Văn bản liên quan về công tác phòng, chống khủng bố; kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an ninh an toàn phòng, chống khủng bố tại trụ sở cơ quan; chủ động diễn tập phương án xử lý ban đầu tình huống khủng bố có thể xảy ra tại trụ sở cơ quan.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông, Trưởng BCĐ PCKB UBDT cho biết, với chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên phạm vi cả nước, UBDT đã tham mưu, đề xuất phương hướng với Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, trong đó có 03 địa bàn chiến lược gồm Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, là địa bàn có nguy cơ khủng bố tiềm ẩn đối với vùng đồng bào DTTS là rất lớn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông nhấn mạnh: BCĐ PCKB UBDT nhận thức được sự nguy hiểm của các mối đe dọa khủng bố, nên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức triển khai lực lượng bảo vệ cơ quan, trụ sở làm việc; chủ động phối hợp kiểm soát hoạt động các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc với UBDT; chỉ đạo các vụ, đơn vị làm tốt công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung và PCKB nói riêng; thường xuyên rà soát dự án, chương trình viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại các địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN; nắm sát thông tin vùng đồng bào DTTS&MN…

Thiếu tướng Bùi Thanh Hà phổ biến các nội dung của Luật PCKB và các văn bản liên quan tới toàn thể Hội nghị

Hội nghị xem phim tư liệu

Nhất trí với kết quả công tác PCKB mà BCĐ PCKB UBDT đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2023, thay mặt BCĐ PCKB quốc gia, Thiếu tướng Bùi Thanh Hà đã phổ biến các nội dung của Luật PCKB và các văn bản liên quan tới toàn thể Hội nghị. Để công tác PCKB trong thời gian tới được triển khai hiệu quả hơn, Thiếu tướng Bùi Thanh Hà đề nghị UBDT cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai công tác PCKB theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt, thi hành Luật Phòng, chống khủng bố và các Nghị định hướng dẫn thi hành; tăng cường quản lý hành chính về an ninh, trật tự; tổ chức hoạt động phòng ngừa khủng bố thông qua quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án PCKB trong cơ quan; triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước để phòng ngừa tài trợ khủng bố.

Thiếu tướng Bùi Thanh Hà nhấn mạnh: Để công tác PCKB của UBDT được triển khai hiệu quả hơn, đòi hỏi BCĐ PCKB UBDT cần có sự phản ứng rất nhanh, tăng cường cơ chế thông tin hiệu quả, linh hoạt; tăng cường cách thức nhận diện các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến lĩnh vực dân tộc cũng như trong vùng DTTS&MN… Mong muốn BCĐ PCKB UBDT luôn có sự kết nối để có sự gắn kết, chia sẻ thường xuyên, qua đó làm tốt hơn công tác PCKB.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng