Ủy ban Dân tộc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018Ngày 03/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết

Dự thảo báo cáo sơ kết công tác 7 tháng đầu năm của UBDT cho thấy: Trong 7 tháng đầu năm 2018, tập thể Lãnh đạo UBDT đã bám sát và chỉ đạo kịp thời, đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, thông qua việc xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác, chương trình hành động cụ thể. Công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, với phương châm sâu sát, quyết liệt. UBDT đã đổi mới công tác giao kế hoạch, duy trì nền nếp lịch giao ban và chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý. Việc phối hợp với các bộ, ngành về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tiếp tục phát huy hiệu quả.

Năm 2018, UBDT được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng 6 đề án, chính sách và 2 đề án bổ sung và 118 nhiệm vụ (trong đó Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 2 đề án). UBDT đã trình Chính phủ xin chủ trương tiếp tục thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg; phối hợp với các cơ quan ban, ngành, địa phương tích cực chuẩn bị dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS” và Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào DTTS các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc; theo dõi, tổng hợp tình hình vùng DTTS và MN; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học; công tác cải cách hành chính… tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt một số kết quả nhất định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị

 Năm 2018, UBDT quản lý, chỉ đạo, thực hiện 15 chương trình, chính sách, trong đó có 12 chương trình, chính sách do ngân sách Trung ương hỗ trợ, 3 chính sách do ngân sách địa phương tự cân đối. Tổng kinh phí để thực hiện các chương trình, chính sách theo kế hoạch năm 2018 là trên 7.139 tỉ đồng, trong đó đã cấp trên 4.733 tỉ đồng (đạt 66,3% kế hoạch). Chương trình, chính sách đang tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số vụ, đơn vị còn chậm, tiến độ giải ngân của một số dự án còn thấp. Một số bất cập trong việc thực hiện chính sách chưa được kịp thời giải quyết, tháo gỡ. Một số bộ, ngành, địa phương chưa coi trọng đúng mức vị trí, vai trò công tác dân tộc trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH. Hệ thống cơ quan công tác dân tộc ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, việc phối hợp thực hiện công tác dân tộc thiếu chặt chẽ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 5 tháng cuối năm 2018, UBDT đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai đồng bộ các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các đề án thuộc Chương trình công tác năm 2017. Tập trung xây dựng 8 đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chương trình công tác năm 2018. Tập trung quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc bố trí kinh phí thực hiện các chính sách theo các Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2019; Kế hoạch tài chính ba năm 2019-2021. Tiêp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm 2018, đa số các đại biểu tham dự Hội nghị thể hiện sự đồng tình với các nội dung của dự thảo báo cáo sơ kết đã đề cập, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 5 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến biểu dương,  đánh giá cao những kết quả UBDT đã đạt được trong 7 tháng đầu năm 2018. Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong những tháng đầu năm, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, trúng và đúng. Tỷ lệ giải ngân thực hiện 15 chương trình, chính sách do UBDT quản lý đạt 66,3% kế hoạch. UBDT đã hoàn thành công tác tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ; xây dựng Đề án tiếp nhận cán bộ thuộc 3 Ban Chỉ đạo về UBDT; công tác hợp tác quốc tế đạt một số điểm đáng phấn khởi; công tác thông tin truyền thông được triển khai thực hiện khá tốt.

Từ nay đến hết năm 2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu tập thể UBDT tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Nỗ lực cao nhất hoàn thành các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo về thời gian, chất lượng; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nắm vững tình hình sản xuất đời sống, an ninh trật tự, tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS, nhất là vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, qua đó tham mưu kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc; tập trung khẩn trương rà soát, tổng hợp phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội bố trí vốn cho các chính sách dân tộc, nhất là Quyết định 2085, 2086 và đề án thí điểm cấp Ra đi ô; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch đã ban hành; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ cuộc làm việc của đoàn kiểm tra Bộ Chính trị và Bộ trưởng, Chủ nhiệm sẽ trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội; áp dụng mọi biện pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc của UBDT tại số 349 Đội Cấn; tiếp tục thực hiện đánh giá các đề tài, đề án khoa học công nghệ và mở mã ngành đào tạo của Học viện Dân tộc, tổ chức thi công chức, thi chuyên viên lên chuyên viên chính, đề bạt, bổ nhiệm….

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch 2019, đặc biệt là quan tâm đến tính toàn diện của chính sách dân tộc. Yêu cầu các Vụ, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2018, đề cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì đồng bào các DTTS.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng