Ủy ban Dân tộc: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội […]

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đồng chủ trì hội nghị

Dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của UBDT, cho thấy UBDT đã tập trung triển khai 8 nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, UBDT đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ và đã được đồng ý phê duyệt 01 Đề án “Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất nhiệm vụ xây dựng chính sách thực hiện trong giai đoạn 2021-2025”. UBDT đang xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và các vụ, đơn vị, tập trung hoàn thiện dự thảo 03 đề án: Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; Đề án xây dựng tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; Nghị định của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển Kt-XH cho đồng bào DTTS nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các đề án còn lại đang triển khai thực hiện theo kế hoạch…

Trong công tác quan tâm theo dõi, nắm chắc tình hình vùng DTTS, miền núi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Lãnh đạo Ủy ban thăm, làm việc và tặng quà tại các địa phương vùng DTTS&MN nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và chỉ đạo các vụ địa phương thường xuyên theo dõi, nắm chắc địa bàn vùng DTTS và miền núi về các mặt đời sống, văn hóa, xã hội, các vụ việc nổi cộm phát sinh. Tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc tại các tỉnh, thành phố. Thành lập Ban Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019. Đến nay đã có 322/363 huyện của 43/46 tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBDT phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân tộc theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; rà soát các chính sách dân tộc hiện hành, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, xây dựng đề án, chính sách mới nhằm hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS miền núi; xây dựng các thông tư, văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện chính sách. Trong 6 tháng đầu năm đã tổng kết và tiếp tục ký chương trình phối hợp giữa UBDT với Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 2019-2021… Một số chương trình phối hợp với bộ, ngành, cơ quan, tổ chức đoàn thể đang phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng vùng DTTS và miền núi…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu  năm, tập thể Lãnh đạo UBDT đã bám sát và chỉ đạo kịp thời, đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác, chương trình hành động cụ thể. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chính phủ. Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo điều hành tập trung, có trọng tâm, trọng điểm với phương châm sâu sát, cụ thể và quyết liệt; đặc biệt trong việc xây dựng các đề án chính sách, báo cáo tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân tộc, tổng kết chính sách dân tộc và xây dựng Chiến lược công tác dân tộc… Sự phối hợp với các bộ, ngành trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ngày càng hiệu quả.

Trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đa số các đại biểu tham dự Hội nghị thể hiện sự đồng tình với các nội dung của dự thảo báo cáo sơ kết đã đề cập, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019. Một số ý kiến đề nghị cần tăng cường chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, công tác nắm bắt thông tin của các địa phương; củng cố và bổ sung nhân sự cho các vụ, đơn vị; một số giải pháp để xây dựng và triển khai các đề án, chính sách theo kế hoạch…

Quang cảnh hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả UBDT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Cùng với đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị cần tập trung thực hiện nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 và một số đề án, chính sách quan trọng khác.

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã trao đổi cụ thể về từng đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các vụ, đơn vị để triển khai kế hoạch công tác. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc tập trung đoàn kết, nỗ lực để cùng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch công tác của năm 2019.

Tin khác đã đăng