Ủy ban Dân tộc: Ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộcChiều ngày 10/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc – UBDT. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tham dự vào trao Quyết định […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc

Tạp chí Dân tộc tiền thân là Tạp chí Dân tộc và Miền núi thành lập ngày 23/6/1999. Ngày 09/9/1999, Tạp chí xuất bản số đầu. Năm 2003, đổi tên thành Tạp chí Dân tộc. Tạp chí Dân tộc có 10 nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ trọng yếu đối với một cơ quan tạp chí chuyên ngành như: Nghiên cứu lý luận, lập diễn đàn trao đổi; tổng kết thực tiễn; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cùng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đang giao Tạp chí Dân tộc xây dựng Đề án Tạp chí Dân tộc điện tử và Đề án đổi mới phương thức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Việc xây dựng những Đề án này được kỳ vọng sẽ thay đổi toàn bộ mục tiêu, nội dung, cơ chế hoạt động của Tạp chí Dân tộc trong thời gian tới. Bước khởi đầu trong lộ trình thay đổi là việc thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc.

Theo đó, Hội đồng Biên tập có 16 thành viên với nhiệm vụ tư vấn, định hướng chương trình và kế hoạch hoạt động của Tạp chí Dân tộc nhằm xác định nội dung triển khai các bài nghiên cứu đạt chất lượng cao trong từng kỳ phát hành của Tạp chí theo quy định của Luật Báo chí, phù hợp với tôn chỉ, mục đích theo Giấy phép xuất bản.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

Trao Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh mong muốn các thành viên trong Hội đồng sẽ giúp lãnh đạo UBDT cùng Ban Biên tập Tạp chí Dân tộc nghiên cứu thật kỹ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là 2 vấn đề hết sức quan trọng đặt ra trong thời gian tới đây, đó là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Chương trình Tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi theo tinh thần Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV. Đây là 2 nội dung hết sức quan trọng, là cơ sở cả về mặt lý luận và thực tiễn làm cơ sở để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện hệ thống chính sách và đề xuất bổ xung, hoàn thiện cơ chế chính sách.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ chủ yếu của Hội đồng là tập trung nghiên cứu về mặt lý luận, hướng dẫn về thực hiện chính sách dân tộc. Thông qua thực hiện để tổng kết, đề xuất được những chủ trương, chính sách mới phù hợp với nguyện vọng của người dân; để cuộc sống của đồng bào vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn, biên giới nhanh chóng tiến kịp miền xuôi…”.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt Hội đồng biên tập tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc xin hứa: Các thành viên Hội đồng sẽ đoàn kết, phát huy trí tuệ, dành thời gian quan tâm, định hướng, nghiên cứu để từng bước tạo ra ngân hàng cơ sở dữ liệu về khoa học với những nội dung mang tính chuyên môn sâu, có tính đặc thù cao về dân tộc chính sách dân tộc; đóng góp những bài viết chuyên sâu về lĩnh vực mà UBDT được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; góp phần từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt của Tạp chí Dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao quà lưu niệm cho các thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc

Nhân dịp ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng