Ủy ban Dân tộc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4, năm 2018Sáng 20/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4, năm 2018 cho công chức, viên chức các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBDT, ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ […]

Đại tá Lê Ngọc Cường, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu nội dung các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Tham dự khai giảng có đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị; Ban Chỉ huy quân sự cơ quan UBDT. Các đại biểu và giảng viên thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình cùng 36 học viên là công chức, viên chức thuộc các Vụ, đơn vị của UBDT.

Lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 4, năm 2018 với mục tiêu truyền đạt cho các học viên về những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về chiến lực quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, kết hợp kinh tế đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong điều kiện hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa… làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, ông Lý Bình Huy nhấn mạnh: Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới là vô cùng quan trọng; âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta ngày càng phức tạp. Hiểu rõ tầm quan trọng đó, cán bộ, công chức, viên chức UBDT cần thường xuyên nghiên cứu, học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, cũng như các biện pháp phòng chống hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn của địa phương, đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ UBDT phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã được nghe Đại tá Lê Ngọc Cường, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu, truyền đạt nội dung các chuyên đề liên quan đến: Biên giới Quốc gia và chủ quyền biên giới Quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Những nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh Quốc gia; nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh; dân quân tự vệ; Biên giới Quốc gia, biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên.

Ngoài các chuyên đề trên, trong chương trình bồi dưỡng, học viên cũng sẽ được nghe các giảng viên đến từ Học viện Chính trị – Bộ Quốc phòng và Học viện Dân tộc – UBDT truyền đạt các nội dung như: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam; công tác dân tộc gắn với vấn đề quốc phòng, an ninh.

Theo kế hoạch, lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 diễn ra từ ngày 20/8 – 23/8/2018.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng