Ủy ban Dân tộc làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên về Chương trình MTQGNgày 18/3/2021, tại TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc; […]

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBDT có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí Lãnh đạo của tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của tỉnh Thái Nguyên, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác dân tộc như: tỷ lệ hộ nghèo trong vùng DTTS và miền núi giảm từ 19,22% năm 2016 xuống còn 3,95% vào cuối năm 2020; đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 73/113 xã (bằng 65,5%) vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn Nông thôn mới; thực hiện xóa 76/76 xóm bản thiếu điện, “trắng điện” lưới quốc gia; xây mới toàn bộ 33/33 phòng học tạm ở các xã đặc biệt khó khăn; 90% số trạm y tế thuộc vùng DTTS và miền núi có bác sỹ…

Thực hiện Công văn số 36/UBDT-CSDT ngày 14/9/2020 của UBDT về lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát và đối chiếu với các nội dung quy định tại Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG của UBDT xây dựng.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đồng chí tham dự phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã ghi nhận một số kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, triển khai chính sách dân tộc của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho vùng đồng bào DTTS và triển khai hiệu quả Chương trình MTQG thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai quán triệt Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; cùng một số văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 88/2019/QH14; Nghị quyết số 120/2020/QH14… tới các đồng chí trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; xây dựng văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai Chương trình MTQG để có sự tập trung, thống nhất; tăng cường đội ngũ cán bộ cho Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan đầu mối triển khai Chương trình MTQG. Ngoài ra, trên tinh thần quan tâm nhiều hơn tới các địa bàn khó khăn, cần có kế hoạch dạy nghề, đưa con em đồng bào DTTS về các khu công nghiệp, góp phần giải quyết cơ bản tình trạng thiếu việc làm, tạo sinh kế cho đồng bào.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm trân trọng cám ơn sự quan tâm, chăm lo cho đồng bào DTTS của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa, triển khai hiệu quả Chương trình MTQG, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho vùng đồng bào DTTS của tỉnh.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của tỉnh Thái Nguyên.

Tin khác đã đăng