Ủy ban Dân tộc: Họp xây dựng dự án khả thi Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc giaNgày 14/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp xây dựng dự án khả thi của Dự án 10 về “Truyền thông tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra giám sát đánh […]

Toàn cảnh cuộc họp

Nội dung dự án khả thi đề cập đến các nhiệm vụ: Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi; cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; hỗ trợ thông tin đối ngoại vùng DTTS và miền núi; hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN…

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện các đơn vị trình bày báo cáo nghiên cứu khả thi đối với nội dung của từng Tiểu dự án, định hướng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, đối tượng thụ hưởng và dự kiến kinh phí triển khai… các đại biểu đã đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung như: Việc tổng hợp các nội dung vào trong các tiểu dự án cần có sự kết nối chặt chẽ; cần làm rõ việc phân bổ kinh phí theo chu kỳ, phân kỳ; cần thay đổi phương pháp tiếp cận, phương pháp xây dựng các tiểu dự án và cần có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nội dung.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận sự nỗ lực của các Vụ, đơn vị trong việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo nội dung Dự án 10. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, các Vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ hoàn thiện dự thảo dự án, đảm bảo tính khả thi, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, dự án ứng dụng CNTT cần được khảo sát lại, trong đó thể hiện được các thông tin, nhu cầu đời sống thật của đồng bào vùng DTTS; với đối tượng thụ hưởng là đồng bào DTTS&MN, yêu cầu cần đảm bảo các yếu tố như: Thành thạo sử dụng tin học văn phòng; thành thục trong khả năng tra cứu thông tin trên mạng Internet; nắm chắc kiến thức xã hội; cần đảm bảo hạ tầng CNTT. Việc ứng dụng CNTT phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất hàng hóa, kết nối thị trường…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Kế hoạch – Tài chính lựa chọn các chuyên gia, đơn vị tư vấn và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong tuần làm việc tiếp theo.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng