Ủy ban Dân tộc họp với các bộ, ngành thống nhất nội dung trong Báo cáo khả thi của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTSSáng 14/9/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện các bộ, ngành Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG. Về phía UBDT có đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG, các vụ: Kế hoạch – Tài chính, Chính sách Dân tộc, Văn phòng UBDT.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG đã trình bày tóm tắt kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước về Chương trình MTQG. Trong đó có một số nội dung quan trọng như: Quyết định đầu tư Chương trình; giao Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn chi thường xuyên; giao Ngân hàng Nhà nước đề xuất cấp có thẩm quyền, bảo đảm huy động đủ vốn tín dụng chính sách, bố trí nguồn vốn trung hạn; giao UBDT tiếp tục rà soát, thực hiện các nội dung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp, huy động nguồn vốn bổ sung cho Chương trình.

Đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình MTQG, Văn phòng Chính phủ yêu cầu làm rõ về căn cứ xác định mức vốn cho từng nội dung và cả Chương trình; cơ cấu vốn đầu tư và nguồn vốn chi thường xuyên; cân đối vốn chi thường xuyên thực hiện Chương trình; vốn tín dụng chính sách; công tác bổ sung và huy động nguồn vốn ODA để xây dựng cầu dân sinh; chăm sóc sức khỏe Nhân dân và nâng cao thể trạng người dân (mua thẻ Bảo hiểm y tế và phụ cấp cho cán bộ y tế tiêm chủng ngoại trạm); công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương cơ bản đồng tình với Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG. Đồng thời, trao đổi làm rõ thêm về cơ cấu nguồn vốn của Chương trình MTQG; những khó khăn trong việc huy động vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội phục vụ cho Chương trình như: Tính thanh khoản trong huy động ngắn hạn để cho vay dài hạn; huy động trái phiếu Chính phủ và huy động vốn từ các nguồn khác; những căn cứ pháp lý trong sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo đúng luật; ban hành các văn bản hướng dẫn cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Có ý kiến cho rằng, cần căn cứ mức vốn dự kiến bố trí cho từng dự án. UBDT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định các đơn giá định mức, xác định, phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành trong quyết định đầu tư. Xác định rõ cơ cấu và nguồn vốn ngân sách Trung ương giữa chi thường xuyên và chi đầu tư. Các đại biểu cơ bản đồng tình và bày tỏ mong muốn Chương trình MTQG sớm được triển khai.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết UBDT sẽ cùng Văn phòng Chính phủ tiếp tục công tác phối hợp, tìm sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình MTQG. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng nguồn vốn của Chương trình MTQG cần được bố trí đủ theo đúng tinh thần các nghị quyết của Quốc hội, xuất phát từ thực tiễn, đảm bảo theo luật, tính khả thi và đặc thù. Bộ trưởng, Chủ nhiệm bày tỏ mong muốn các bộ, ngành đồng tình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBDT, từ đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Tin khác đã đăng