Ủy ban Dân tộc họp triển khai Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTSNgày 30/5/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Họp triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào […]

Quang cảnh phiên họp

Trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin (TTTT) cho biết: Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 4/2019, khẳng định sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT đối với việc phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS. Đề án được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước góp phần ổn định chính trị tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng hiệu quả CNTT trong phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam. Hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng DTTS với các địa bàn trong cả nước, thúc đẩy phát triển KT-XH. Chủ động phòng chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương.

Trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS, Đề án chú trọng việc xây dựng bộ dữ liệu về các DTTS, xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT thuận lợi trên thiết bị di động thông minh để hỗ trợ phổ biến đường lối chính sách, pháp luật cho đồng bào DTTS. Cung cấp thông tin việc làm phù hợp với trình độ, nhu cầu của đồng bào DTTS. Xây dựng, phát triển các ứng dụng hỗ trợ cảnh báo thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn vùng đồng bào DTTS. Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc; chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc gây mất an ninh trật tự. Xây dựng và phát triển Bộ từ điển tiếng dân tộc điện tử. Tận dụng tối đa các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sẵn có thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận và ứng dụng CNTT.

Dự cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng cần tổ chức Hội nghị toàn quốc để triển khai Đề án; làm rõ các nội dung triển khai đồng bộ hoặc thí điểm; phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ban, ngành và địa phương; tiến độ triển khai của Đề án để có lộ trình, cách thức thực hiện, bố trí nguồn kinh phí…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, yêu cầu TTTT – đơn vị chủ trì triển khai Đề án tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án. Đề án là cơ hội để đồng bào DTTS tiếp cận CNTT, khẳng định vị thế của UBDT. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện Đề án đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh TTTT cần sớm tham mưu cho Lãnh đạo UBDT phương án để UBDT chủ động chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để làm rõ vai trò, trách nhiệm; làm cơ sở ban hành văn bản hướng dẫn, thống nhất kế hoạch thực hiện. Bên cạnh đó, cần xác định rõ cơ chế, phạm vi, cách thức thực hiện, lộ trình, dự toán kinh phí cho từng dự án cụ thể của Đề án…

Tin khác đã đăng