Ủy ban Dân tộc họp Ban Cán sự Đảng mở rộng cho ý kiến về một số nội dung quan trọngNgày 08/10/2018, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp Ban Cán sự Đảng mở rộng để thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng. Tham dự […]

Ngày 08/10/2018, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp Ban Cán sự Đảng mở rộng để thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy; Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Toàn cảnh phiên họp

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi giai đoạn 2016-2018 do UBDT tham mưu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thừa lệnh Chính phủ ký. Trước đó, dự thảo Báo cáo đã được thảo luận, lấy ý kiến một số bộ, ngành, các đại biểu Quốc hội tại một số Phiên họp của Hội đồng Dân tộc (Quốc hội). Nhiều đại biểu đánh giá Báo cáo được chuẩn bị công phu, đánh giá toàn diện các vấn đề. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung để hoàn thiện báo cáo.

Tại cuộc họp, các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, thủ trưởng các vụ, đơn vị của UBDT đã tiếp tục thảo luận, thống nhất về các kết quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế, yếu kém, kiến nghị, đề xuất; rà soát lại những số liệu bổ sung và nguồn báo cáo để đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp và đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, đảm bảo chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội.

Cuộc họp cũng đã thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Cán sự Đảng UBDT theo Quyết định số 716-QĐNS/TW ngày 29/3/2018 của Bộ Chính trị.

Tin khác đã đăng