Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế […]

21165426_img_2931_16-11-01
UBDT, HĐDT của Quốc hội, Bộ Tư lệnh BĐBP phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, bảo vệ, phát triển vùng DTTS, miền núi và biên giới.

Đồng chủ trì Lễ ký chương trình phối hợp có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP.

21182468_img_2860_16-11-01

Toàn cảnh buổi Lễ

Theo đó chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ Tư lệnh BĐBP, giai đoạn 2016 – 2021, sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc, công tác dân tộc, chủ trương công tác ở địa phương, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam theo đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XII; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới, hải đảo; tham gia phát triển kinh tế – xã hội góp phần “Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới” ở địa bàn biên giới, hải đảo; phối hợp vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự địa bàn biên giới; nghiên cứu tổng kết thực tiễn để làm cơ sở tham mưu cho Đảng, Nhà nước phát triển toàn diện địa bàn biên giới.

21182444_img_2878_16-11-01

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Lễ ký chương trình phối hợp là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan công tác dân tộc, cơ quan biên phòng đối với an ninh biên giới quốc gia và đời sống của đồng bào các dân tộc. Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT tin tưởng, thông qua Chương trình phối hợp, cơ quan công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương, sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng trong việc nắm vững tình hình để kịp thời tham mưu, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp sát thực nhằm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả của hai cơ quan, đơn vị để vùng dân tộc thiểu số khu vực miền núi, biên giới ngày càng phát triển, mọi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cũng tại buổi Lễ, HĐDT của Quốc hội và Bộ Tư lệnh BĐBP đã thông qua Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2016 – 2021 trên các lĩnh vực xây dựng pháp luật; kiến nghị các vấn đề về công tác, chính sách dân tộc; việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong vùng DTTS khu vực biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong vùng đồng bào DTTS biên giới.

21182487_img_2891_16-11-01

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi Lễ

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP mong muốn, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, HĐDT của Quốc Hội và UBDT sẽ tham mưu cho Quốc hội, Đảng, Chính phủ có những cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt, nhằm tạo động lực để phát triển khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cùng nhau chung tay giúp đỡ, nâng cao nhận thức, trình độ dân trí cho người dân; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy được sức mạnh của cộng đồng các dân tộc để phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là tham gia giữ gìn đường biên giới theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

21182426_img_2906_16-11-01

Lãnh đạo UBDT, HĐDT của Quốc hội, Bộ Tư lệnh BĐBP ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021

Thay mặt Lãnh đạo ba cơ quan, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 – 2021.

Ngọc Ánh – Sơn Nam

Tin khác đã đăng