Ủy ban Dân tộc: Hoàn thiện hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 39Ngày 25/02/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi làm việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn […]

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã nghe Vụ Dân tộc thiểu số (DTTS) trình bày dự thảo hướng dẫn triển khai Quyết định 39. Theo đó, dựa vào các tiêu chí trong Quyết định 39, Vụ DTTS đã lập đề mục hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, lập hồ sơ, danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo minh bạch, cụ thể. Xác định rõ từng dân tộc, từng địa phương được thụ hưởng tránh chồng chéo. Hồ sơ của các địa phương phải đảm bảo đầy đủ, chính xác.

Các đại biểu đã thảo luận, rà soát lại hướng dẫn cách xác định các tiêu chí theo Quyết định 39, đặc biệt là đối tượng và địa phương được thụ hưởng. Một số ý kiến cho rằng, văn bản hướng dẫn cần làm rõ phạm vi được thụ hưởng đến từng thôn đặc biệt khó khăn; thay đổi lại một số hướng dẫn trong văn bản để cụ thể hơn…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đánh giá cao dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 39. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị Vụ DTTS cần tiếp thu ý kiến góp ý, sớm bổ sung, hoàn thiện hướng dẫn triển khai Quyết định 39 giai đoạn 2021-2025.

Các tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo Quyết định 39 như: Có tỷ lệ hộ nghèo lớn hơn từ 1,5 trở lên so với bình quân chung tỷ lệ hộ nghèo của 53 DTTS; Có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ biến lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông; Có tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi của 53 DTTS.

Tin khác đã đăng