Ủy ban Dân tộc: Góp ý dự thảo Tờ trình về việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủNgày 18/6/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đã chủ trì buổi Hội thảo Góp ý dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu tại buổi Hội thảo.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, UBDT đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030.

Theo đó, mục đích của việc xây dựng Quyết định là làm căn cứ để phân bổ ngân sách trung ương cho các Bộ, ngành và địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Trong đó, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS khó khăn nhất.

Tại Hội thảo, các đại biểu khẳng định đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, đồng thời đánh giá cao UBDT đã chủ trì xây dựng dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ một cách công phu, chu đáo; bản dự thảo cơ bản đã tiếp cận được với nội dung cần thực hiện. Để hoàn thiện dự thảo, các đại biểu cho rằng cần xem xét lại một số chỉ tiêu, tránh chồng chéo; bổ sung thêm một số tiêu chí liên quan đến vùng đồng bào DTTS rất ít người; nghiên cứu bổ sung định mức, phân luồng, cân đối nguồn vốn từ ngân sách trung ương; xây dựng bộ khung chung cho từng Bộ, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ liên quan…

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời đề nghị Ban Soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp cùng UBDT để hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ.

Tin khác đã đăng