Ủy ban Dân tộc giao ban công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019Sáng 08/3/2019, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ […]

Toàn cảnh buổi họp giao ban

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBDT chỉ rõ: Trong tháng 2 năm 2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, UBDT đã ban hành công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, quán triệt cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ đầu năm; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ và hiệu quả làm việc.

Về công tác tháng 3, dự thảo Báo cáo nêu các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Phối hợp với các vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các đề án đã trình Thủ tướng Chính phủ để sớm được phê duyệt; Triển khai xây dựng các đề án đăng ký trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019; Tiếp tục quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc; tăng cường thanh tra, theo dõi, tổng hợp tình hình vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế làm việc của UBDT; Quy chế văn thư, lưu trữ; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan UBDT. Ban hành kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 đối với công chức, viên chức của UBDT. Triển khai thanh tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc tại tỉnh Tuyên Quang. Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thanh tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc tại tỉnh Sơn La. Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng trụ sở Ủy ban, Nhà khách Dân tộc; thực hiện chuẩn bị đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các vụ, đơn vị báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; tiến độ xây dựng các đề án, chính sách, dự án xây dựng cơ bản; tiến độ hoàn thành, kế hoạch tổ chức các sự kiện quan trọng… Các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bên cạnh việc rà soát lại các nhiệm vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu trong thời gian tới, UBDT cần tập trung vào một số nội dung công việc quan trọng như: đảm bảo tiến độ chuyển trụ sở UBDT; giao Vụ Hợp tác Quốc tế chuẩn bị văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về việc tổ chức sự kiện gặp mặt đồng bào dân tộc biên giới… Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị trong thời gian tới triển khai công việc đảm bảo hiệu quả, tiến độ.

PC

Tin khác đã đăng