Ủy ban Dân tộc chủ động thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vậnSáng 22/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” do […]

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc có các thành viên Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 25; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBDT.

Báo cáo với Đoàn công tác về kết quả  5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (NQ25) của Ban Cán sự Đảng UBDT cho thấy: Ngay sau khi NQ25 được ban hành, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT đã chủ động triển khai, quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò quan trọng của công tác dân vận; bám sát, triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc; thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện công tác dân vận, tăng cường đổi mới công tác dân vận trong lĩnh vực công tác dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực… Kết quả của 5 năm thực hiện NQ25 đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, từng bước phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai NQ25 cũng gặp một số hạn chế, khó khăn như: Tình hình an ninh chính trị vùng DTTS và miền núi vẫn còn các yếu tố bất ổn chưa được giải quyết dứt điểm (vẫn diễn ra việc truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, phá rừng, tranh chấp đất đai…); việc giao vốn kế hoạch, bố trí kinh phí cũng như ban hành một số văn bản, hướng dẫn thực hiện chính sách của các Bộ, ngành còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách ở địa phương; nhiệm vụ cải cách hành chính còn chậm.

Trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy UBDT định hướng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQ25 cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc; đổi mới phương pháp, hình thức và tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS nhằm xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp cán bộ, đảng viên, đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”.

Qua các báo cáo, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cho rằng: Nội dung báo cáo cần thể hiện rõ hơn về những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc, công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, trong đó nêu rõ nguyên nhân và giải pháp của Ban Cán sự Đảng; UBDT cũng cần làm rõ nguyên nhân và giải pháp trong công tác dân vận, tuyên truyền, vận động đồng bào để giải quyết vấn đề tôn giáo còn diễn biến khá phức tạp ở một số nơi thuộc vùng DTTS; làm rõ thêm một số kết quả trước và sau khi có NQ25; vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên DTTS mới ra trường; đánh giá nguyên nhân sự tụt hậu của một số DTTS rất ít người; bổ sung phần hạn chế, trong đó thẳng thắn đánh giá, làm rõ hơn các nguyên nhân chủ quan. Báo cáo nêu nhiều việc đã làm nhưng cần kèm theo các văn bản, phụ lục để có các con số thuyết phục hơn.

Một số ý kiến cũng cho rằng, UBDT nên tổ chức các Hội nghị tuyên dương để nhân rộng mô hình người tốt việc tốt trong xóa đói giảm nghèo, đồng bào DTTS vươn lên làm giàu; làm rõ hơn, tốt hơn vai trò cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp…

Trao đổi tại cuộc làm việc, đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của UBDT đã thông tin, làm rõ hơn về việc thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng thành các chính sách dân tộc để giải quyết các vấn đề về kinh tế – xã hội, hạ tầng cơ sở, tuyên truyền, bình đẳng giới, tảo hôn và hôn nhân cận huyết… ở vùng DTTS và miền núi. Các ý kiến cũng nhấn mạnh tới các quan điểm đổi mới trong tham mưu, xây dựng chính sách dân tộc trong thời gian tới, như: Việc giảm cho không, tăng cho vay; thí điểm cấp radio cho vùng đồng bào DTTS; tổ chức các Lễ tuyên dương (người có uy tín, học sinh DTTS học giỏi, gương sáng khởi nghiệp); tăng cường tỷ lệ cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị…

Với tinh thần cầu thị, tiếp thu các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: UBDT với chức năng nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, vì vậy trong thời gian qua, UBDT đã có nhiều cố gắng và triển khai có hiệu quả một số hoạt động liên quan đến công tác dân vận. Về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện NQ25, trong thời gian tới UBDT sẽ tiếp tục hoàn thiện, làm rõ hơn về những kết quả đã đạt được; bổ sung thêm các số liệu liên quan đến hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc toàn quốc, đánh giá được những kết quả về công tác dân vận một cách sát sao nhất.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Điểu K’ré – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những nội dung trao đổi tại cuộc làm việc, báo cáo của UBDT đã đánh giá nổi bật các nội dung thực hiện; Lãnh đạo UBDT đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt NQ25, đưa công tác dân vận hướng đến cơ sở; việc thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ được thực hiện hiệu quả; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết rất tốt.

Qua cuộc làm việc, đồng chí Điểu K’ré đề nghị UBDT tiếp tục quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền ở cơ sở; cần có đề xuất với Chính phủ để sắp xếp, bố trí, tăng cường cán bộ tuyên truyền các chủ trương, chính sách ở cơ sở; việc tuyên truyền trong đồng bào dân tộc phải bằng các công việc cụ thể như miệng nói, tai nghe, mắt thấy, tay làm; tiếp tục rà soát bổ sung, kiến nghị sửa đổi những bất cập về chính sách dân tộc dành cho vùng DTTS; tiếp tục rà soát, tham mưu thực hiện việc bố trí ổn định dân cư, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS.

Đồng chí Điểu K’ré nhấn mạnh, trong thời gian tới, NQ25 sẽ hướng về cơ sở nhiều hơn, mong UBDT tiếp tục quan tâm, thực hiện phương châm phát huy vai trò của nhân dân (dân biết, dân bàn, dân giám sát), nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; vận động nhân dân thực sự tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường thêm lòng tin của nhân dân với Đảng.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng