Ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo thiên tai, lũ lụt vùng đồng bào DTTS và miền núiNgày 3/10, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo thiên tai, lũ lụt vùng đồng bào DTTS và miền núi”. Tham dự Hội thảo có tập thể lãnh […]

Cảnh báo thiên tai, lũ lụt có liên quan đến Đề án “Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS” với mục tiêu: đồng bào dân tộc thiểu số được ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cảnh báo lũ, lũ quét và được hưởng hệ thống y tế chuẩn đoán bệnh thông qua hệ thống chuẩn đoán từ xa.

Hội thảo đã được nghe đại diện một số công ty, đối tác, doanh nghiệp có kinh nghiệm trong việc cảnh báo lũ lụt, thiên tai vùng đồng bào DTTS, miền núi giới thiệu về một số kết quả và để xuất giải pháp cảnh báo lũ, lũ quét đặc biệt đối với các vùng đồng bào DTTS của Việt Nam; giới thiệu các giải pháp y tế từ xa…

TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: Thiệt hãi do thiên tai, lũ quét và sạt lở đất ở vùng đồng bào DTTS và miền núi gây thiệt hại  to lớn về người và của. Thông tin cảnh báo chưa đến được với người dân bởi nhiều lý do như: Việc truyền tin từ xã đến người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi chưa thực hiện truyền tin xuống cộng đồng do không có hệ thống truyền tin dưới cơ sở, hệ thống truyền phát thông tin còn lạc hậu, chưa có phương pháp hiệu quả… Vì vậy, Thứ trưởng cho rằng ứng dụng khoa học công nghệ trong chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả cảnh báo, ứng phó  với thiên tai, lũ quét và sạt lở đất hết sức  quan trọng để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Khẳng định ý tưởng triển khai dự án rất phù hợp, có thể triển khai chi tiết, đạt tính khả thi để trình Chính phủ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu: Cần đánh giá dự án đứng ở vị trí nào trong hệ thống cảnh báo thiên tai hiện nay; vai trò của Ủy ban Dân tộc như thế nào; cần có giải pháp cụ thể về kỹ thuật, con người, kinh phí, hợp tác quốc tế, có giải pháp y tế từ xa… trong cảnh báo thiên tai, lũ lụt vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

 

Kim Thu

Tin khác đã đăng