UBDT: Triển khai công tác nhân quyền và thực hiện công ước, điều ước, pháp luật quốc tế năm 2021Sáng ngày 15/4, tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo triển khai công tác Nhân quyền và thực hiện công ước, điều ước, pháp luật quốc tế năm 2021. Đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo. Tham dự […]

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe, thảo luận về các chuyên đề hợp tác quốc tế về quyền con người, như: Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); thoả thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (thoả thuận GCM); tình hình thực hiện các chính sách dân tộc nhằm đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số (DTTS) trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tình hình thực hiện các Công ước quốc tế và tác động tới vùng DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, báo cáo viên của UBDT cũng đã trình bày chuyên đề báo cáo quốc gia thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD).

Theo báo cáo tham luận của tỉnh Phú Yên, tính đến cuối năm 2020 tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 7.756 hộ, trong đó hộ đồng bào DTTS là 2.746 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3-4%, riêng vùng DTTS giảm 4-5%. Việc bảo đảm các quyền cho đồng bào DTTS phải được ưu tiên trong việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi cho nhóm đối tượng này. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm cơ sở pháp lý ngày càng đầy đủ hơn cho việc thúc đẩy, phát triển các quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông nhấn mạnh việc đảm bảo quyền con người và vấn đề di cư hợp pháp, có trật tự trên toàn cầu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng lưu ý, sắp tới khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển  kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, các cơ quan làm công tác dân tộc cần nỗ lực, quan tâm nhiều hơn nữa để đảm bảo quyền lợi của đồng bào DTTS, đặc biệt là nâng cao số lượng cán bộ là người DTTS tham gia vào các cấp chính quyền.

(baodantoc.com.vn)

Tin khác đã đăng