UBDT làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Góp ý về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030Tiếp tục Chương trình làm việc với các bộ, ngành về việc lấy ý kiến đóng góp cho Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2030, chiều 04/3/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH). Thứ trưởng, Phó Chủ […]

Quang cảnh phiên họp

Trong tổng số 10 dự án của Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2030, Bộ LĐTB&XH tham gia xây dựng, góp ý về nội dung của Tiểu dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đây là tiểu dự án nằm trong Dự án 5 về Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tại cuộc họp, Bộ LĐTB&XH đã báo cáo về thực trạng công tác đào tạo nghề cho người DTTS và đề xuất những nội dung, hoạt động trong Tiểu dự án 3. Theo đó, Bộ LĐTB&XH đã xây dựng 7 nội dung hoạt động trọng tâm như: Điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo, khả năng đào tạo, ngành nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tuyên truyền tư vấn học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho người lao động; Tăng cường các điều kiện đảm bảo cho giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu; Hỗ trợ đào tạo nghề…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh cho rằng, các nội dung, hoạt động mà Bộ LĐTB&XH đề xuất trong Tiểu dự án 3 đã được xây dựng trên căn cứ của Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội. Vì thế, Bộ LĐTB&XH mong muốn UBDT sẽ có những ý kiến, đóng góp, định hướng để Bộ LĐTB&XH tiếp tục hoàn hiện Tiểu dự án một cách sát thực, đúng định hướng.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng những nội dung mà Bộ LĐTB&XH xây dựng đã bám sát vào nội dung Nghị quyết số 88/2019/QH14. Đồng thời các đại biểu cũng lưu ý trong quá trình xây dựng các hoạt động của Tiểu dự án, Bộ LĐTB&XH cần rà soát lại các chính sách cho lao động DTTS đang triển khai để tránh trùng lắp; phân kỳ Tiểu dự án thành 2 giai đoạn: 2021-2025 triển khai 60% hoạt động; 2026- 2030 triển khai 40% hoạt động…

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Bộ LĐTB&XH cần ưu tiên thứ tự các nội dung để triển khai, xác định cụ thể đối tượng, phạm vi thuộc Tiểu dự án 3. Đồng thời khẩn trương rà soát, thường xuyên trao đổi trực tiếp với UBDT về các nội dung của Tiểu dự án 3, từ đó hoàn thiện hồ sơ gửi về UBDT đúng thời gian quy định.

Tin khác đã đăng