UBDT: Hội nghị Triển khai các nội dung về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định số 101/NĐ-CP và Nghị định số 120/NĐ-CPChiều ngày 07/01/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị Triển khai các nội dung về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ và […]

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Hoàng Thị Hạnh; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn; Lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Tại Hội nghị, ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thông tin đến các đại biểu những nội dung cơ bản về Nghị định số 101/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ) và Nghị định số 120/NĐ-CP của Chính phủ (Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập). Trên cơ sở các quy định của Nghị định, thời gian qua, Lãnh đạo UBDT đã giao các vụ, đơn vị sắp xếp và từng bước thực hiện theo đúng lộ trình.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu Lãnh đạo các vụ, đơn vị rà soát các nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị mình để triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đã làm rõ thêm nội dung, đối tượng và phạm vi áp dụng của các Nghị định.

Theo đó, việc thực hiện các nội dung Nghị định tiến hành theo 5 bước: quán triệt văn bản của cấp trên; từng vụ, đơn vị căn cứ chỉ đạo, xác định hướng giải quyết của đơn vị mình và gửi Vụ Tổ chức cán bộ; báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách, lập thành Đề án trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm; xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, sau đó tiếp tục trình Ban Cán sự Đảng cho ý kiến để hoàn thiện Đề án, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét trước ngày 30/3/2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho rằng, đây là nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến toàn cơ quan UBDT, vì vậy, yêu cầu việc triển khai thực hiện hai Nghị định phải thận trọng, chắc chắn, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: Hai Nghị định là dịp để UBDT cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, tìm ra giải pháp đào tạo cán bộ phù hợp tình hình thực tế của UBDT.

Tin khác đã đăng