Ủy ban Dân tộc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XIISáng ngày 11/10/2018, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến dự […]

Sáng ngày 11/10/2018, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến dự và thông báo kết quả Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc; lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thuộc các vụ, đơn vị; các tổ chức đoàn thể UBDT.

Hội nghị đã được nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 8. Sau 5 ngày làm việc dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 06/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Thông qua nội dung cơ bản Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế – Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến là thành viên Tiểu ban Kinh tế-Xã hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cũng thông tin một số vấn đề tồn tại, hạn chế, những vấn đề nóng trong xã hội hiện nay liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như công tác dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị lãnh đạo các vụ, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc theo nguyên tắc, quy định, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Sáng cùng ngày, Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về quốc phòng an ninh. Các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, nguyên Trưởng khoa, giảng viên Học viện Quốc phòng thông tin về tình hình quốc tế khu vực và trong nước tác động đến an ninh đối ngoại; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

PV

Tin khác đã đăng