Tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2019Ngày 15/10/2019, tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương những người có uy tín tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống năm 2019. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, bà Nguyễn Thị Tư – Vụ trưởng vụ DTTS UBDT tham […]

Các đại biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBTƯMTTQ tỉnh, Ban Dân tộc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện một số sở, ngành, các địa phương miền núi có đồng bào DTTS sinh sống cùng 200 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An có 1.240 người uy tín thuộc các dân tộc Thái, Thổ, Mông, Khơ mú, Ơ đu, Kinh, Nùng, Hoa và tộc người Đan Lai. Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số có vị trí, vai trò và phạm vi ảnh hưởng rất lớn, luôn gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, đồng thời thực hiện tốt việc vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lương Thanh Hải – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An khẳng định: Hội nghị là dịp để tuyên dương, ghi nhận vai trò và những đóng góp của người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, động viên và cổ vũ người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội về vai trò và tầm quan trọng của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tiếp tục khẳng định chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với người có uy tín. Đồng thời đây là dịp để người có uy tín giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng như tăng cường sự phối hợp giữa UBMTTQ, Ban Dân tộc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các ngành liên quan của tỉnh trong việc hướng dẫn giúp đỡ, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi về kinh nghiệm vận động nhân dân xây dựng tinh thần đoàn kết, nếp sống văn hóa mới, phát triển sản xuất, đẩy lùi tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh biên giới bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc Quốc gia và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tư – Vụ trưởng Vụ dân tộc thiểu số UBDT đã biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong thời gian qua và đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người có uy tín để phát huy mạnh mẽ vai trò trong mọi lĩnh vực. Thực hiện tốt chính sách cung cấp thông tin về các chính sách chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, vị trí và kinh nghiệm để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào của địa phương cũng như góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đảm an ninh quốc phòng khu vực đồng bào dân tộc sinh sống và khu vực biên giới Quốc gia…

Dịp này, 8 đại biểu vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 150 đại biểu được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc. UBTWMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 18 Bằng khen, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 24 bằng khen cho đại biểu người có uy tín tiêu biểu.

(Theo: Minh Thứ – Báo Dân tộc và Phát triển)

Tin khác đã đăng