Tuyến bay quốc tế

TUYẾN

SỐ HIỆU CHUYẾN BAY

GIỜ ĐI

GIỜ ĐẾN

Hành trình tới các nước ĐÔNG DƯƠNG

Hà Nội – Viên Chăn,Lào

VN 841

08:20

09:25

(Bay hàng ngày)

Viên Chăn – Hà Nội

Bay vào các ngày 3,6

VN 824

14:00

15:20

Bay hàng ngày

VN 840

18:00

19:00

Hà Nội – Phnom Penh,Campodia

VN 841

08:20

11:50

(Bay hàng ngày)

Phnom Penh,Campodia – Hà Nội

VN 840

15:45

19:00

(Bay hàng ngày)

Hà Nội – Siem Riep

VN 843

15:10

17:05

(Bay hàng ngày)

Siem Riep – Hà Nội

VN 842

18:00

19:55

(Bay hàng ngày)

TP Hồ Chí Minh – Siem Riep

VN 809

08:25

09:45

(Bay hàng ngày)

Siem Riep – TP Hồ Chí Minh

VN 808

10:25

11:45

(Bay hàng ngày)

VN 826

13:30

14:30

Hành trình đến các nước ĐÔNG NAM Á

Hà Nội – BangKok

VN 831

09:30

11:20

(Bay hàng ngày)

BangKok – Hà Nội

VN 830

12:20

14:10

(Bay hàng ngày)

Hà Nội – Singapore

VN 745

10:30

14:50

(Bay hàng ngày)

VN 741

06:35

13:25

Singapore – Hà Nội

VN 744

15:50

18:15

(Bay hàng ngày)

VN 740

14:30

19:30

Hà Nội – Kualalumpua

VN 757

06:35

13:20

(Bay hàng ngày)

Kualalumpua – Hà Nội

VN 756

14:30

19:30

(Bay hàng ngày)

Hà Nội – Singapore – Jakarta, Indonesia

(Bay transit qua TP Hồ Chí Minh)

VN 741

06:35

13:25

GA 831

15:00

15:35

VN 745

10:30

14:50

SQ 960

15:30

16:05

Jakarta – Singapore – Hà Nội

GA 826

11:25

14:00

(Bay hàng ngày)

VN 744

15:50

18:15

Hà Nội – TP Hồ Chí Minh – Manila

VN 217

11:00

13:00

(Bay hàng ngày)

VN 598

15:55

19:35

Manila – TP Hồ Chí Minh – Hà Nội

VN 591

07:25

09:00

(Bay hàng ngày)

VN 218

11:30

13:30

Hành trình đến các nước ĐÔNG BẮC Á

Hà Nội – Quảng Châu

Bay vào các ngày 3,4,6,CN

VN 914

08:35

11:00

Bay vào thứ 2,4,5,7,CN

VN 918

17:40

20:05

Quảng Châu – Hà nội

( Bay vào thứ 2,4,5,7,CN)

VN 919

21:05

22:00

VN 915

21:20

22:00

Hà Nội – Hồng Kông

VN 790

11:05

13:55

(Bay hàng ngày)

VN 792

19:10

22:00

Hồng Kông – Hà Nội

VN 793

09:00

10:00

(Bay hàng ngày)

VN 791

14:55

15:55

Hà Nội – Seoun – Hà Nội

VN 936

23:25

05:30+1

VN 937

10:40

13:10

Hà Nội – Pusan – Hà Nội

VN 972

01:20

07:10

(Bay vao thứ 5,7)

VN 973

09:30

11:55

Hà Nội – Tokyo – Hà Nội

Bay vào thứ 3,5,7,CN

VN 954

00:05

06:50

Bay vào thứ 2,4,6

VN 959

18:15

21:50

Hà Nội – Osaka – Hà Nội

VN 948

23:00

05:35+1

( Bay vào thứ 3,5,7,CN)

VN 949

18:40

21:35

Hà Nội – Osaka

VN 231

18:35

20:35

(Bay transit qua Sài Gòn )

VN 940

00:10

07:20

VN 941

11:00

14:20

VN 740

17:30

19:30

Hà Nội – Nagoya,Japan – Hà Nội

( Bay vào thứ 2,3,4,5,6)

VN 790

11:05

13:55

CX 532

16:10

21:05

( Bay vào thứ 2,3,4,5,CN)

CX 533

10:05

13:10

VN 791

14:55

15:55

Hành trình đến CHÂU ÚC

Hà Nội – Melbourn – Hà Nội

( Bay vào thứ 2,4,6)

VN 781

17:00

08:35+1

( Bay vào thứ 3,5,7)

VN 780

10:35

20:00

Hà Nội – Sydney – Hà Nội

Bay vào thứ 3,5,7,CN

VN 783

17:00

08:15+1

Bay vào thứ 2,4,6,CN

VN 782

10:15

20:00

Hà Nội – Adelaide,Australia – Hà Nội

Bay vào thứ 5,CN

VN 783

17:00

08:15+1

QF 747

11:10

12:50

Hành trình đến CHÂU ÂU

Hà Nội – Paris – Hà Nội

Bay vào thứ 3,6,CN

VN 535

23:25

06:45+1

Bay vào thứ 2,4,7

VN 534

12:25

05:00+1

Hà Nội – Frankfurt – Hà Nội

Bay vào thứ 2,5,7

VN 545

23:35

06:30+1

(Bay vào thứ 3,6,CN

VN 544

14:40

06:35+1

Hà Nội – Moscow – Hà Nội

( Bay vào thứ 4,7)

VN 525

10:50

17:30

( Bay vào thứ 4,7)

VN 524

20:00

08:00+1

Hành trình đến CHÂU MỸ

Hà Nội – Teipei – Losangeles – Teipei – Hà Nội

VN 924

17:20

21:00

VN 990

23:20

20:05

VN 991

01:15

06:10+1

VN 925

07:30+1

Hà Nội – Teipei – San Francisco – Teipei – Hà Nội

VN 924

17:20

21:00

VN 994

23:10

19:20

VN 995

01:05

05:30+1

VN 925

07:30+1

09:30+1

Hà Nội – Narita – NewYork – Narita – Hà Nội

Bay vào thứ 3,5,7,CN

VN 954

00:05

06:05

VN 6912

18:00

18:00

Bay vào thứ 3,5,CN

VN 6913

11:50

14:30+1

VN 959

18:15+1

21:50+1

Hà Nội – Narita – Dallas – Washington DC – Dallas – Narita – Hà Nội

VN 954

00:05

06:50

( Bay vào thứ 3,5,7,CN)

VN 6804

11:30

09:05

VN 6018

12:45

16:45

( Bay vào thứ 3,5,CN)

VN 6031

09:05

11:05

VN 6907

12:05

15:05+1

VN 959

Nhấn vào đây để đặt vé trực tuyến.