Truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” vào 17/10 hằng nămTừ nay đến năm 2020, Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” sẽ tổ chức định kỳ hằng năm vào đúng ngày 17 tháng 10 là Ngày vì người nghèo. Chương trình do Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Ban Thường trực […]

Chương trình do Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Về Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018 tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Chương trình, trong đó phân công rõ nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan. Sớm xây dựng kịch bản, gửi nhà tài trợ. Nội dung cơ bản của Chương trình gồm: Biểu dương điển hình về vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, nỗ lực của chính quyền, nhân dân các huyện nghèo, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn để thoát nghèo; ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” thời gian qua; vận động doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tiếp tục chung tay đóng góp nguồn lực vào Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập Ban Tổ chức thực hiện Chương trình gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Về tổ chức các hoạt động trước ngày 17/10/2018, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các hộ nghèo, huyện nghèo, xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thoát nghèo; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức trao Giải thưởng báo chí viết về giảm nghèo bền vững năm 2018.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tổ chức phát động đợt nhắn tin ủng hộ người nghèo, thông tin báo chí về Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức buổi gặp mặt động viên các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đồng ý sử dụng số kinh phí còn lại hơn 1,40 tỷ đồng để hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho cụm dân cư, hộ gia đình nghèo vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương cấp kinh phí để thực hiện.

 

(baochinhphu.vn)

Tin khác đã đăng