Triển khai tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017Sáng ngày 18/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì cuộc họp triển khai tổ chức “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017”. Tham dự cuộc […]


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng chủ trì buổi họp

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì, phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017.

Đối với tiêu chí lựa chọn và phân bổ đại biểu tham dự Lễ Tuyên dương phải đảm bảo hài hòa giữa các dân tộc, độ tuổi, giới tính (tỷ lệ nữ ít nhất 40%/tổng số đại biểu dự lễ tuyên dương). Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, chu đáo và tiết kiệm; cá nhân được lựa chọn dự Lễ Tuyên dương phải là những điển hình tiêu biểu xuất sắc, có ảnh hưởng, tác động lan tỏa trong các địa phương vùng DTTS và miền núi; đảm bảo cơ cấu, thành phần vùng, miền, giới tính và đại diện đủ 53 DTTS; sau Lễ Tuyên dương tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng say học tập, công tác, lao động sản xuất,… phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tham mưu cho tiêu chí lựa chọn, phân bổ đại biểu tham dự và kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương; chọn địa điểm trang trọng, phù hợp và tạo dấu ấn…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng yêu cầu, cần tập trung triển khai ngay việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giúp việc Lễ Tuyên dương. Thứ trưởng lưu ý: Phải cân nhắc lựa chọn đại biểu và số lượng đại biểu, đầy đủ 53 dân tộc anh em; lựa chọn các doanh nhân, nghệ nhân người DTTS sao cho phù hợp; phân bổ đại biểu của các địa phương dự Lễ Tuyên dương sao cho cân đối, đúng với tiêu chí đề ra; Trung ương sẽ ấn định số lượng đại biểu tham dự đối với một số tỉnh đặc thù. Thứ trưởng khẳng định, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, UBDT đề nghị các bộ, ngành, tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện để tổ chức thành công Lễ Tuyên dương.

Dự kiến  Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 được tổ chức vào đầu tháng 12

 

Kim Thu

Tin khác đã đăng