Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ đầu năm 2020  Ngày 02/01/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì cuộc làm việc với toàn thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Thông tin (TTTT) để đánh giá kết quả công tác năm 2019, rà soát, triển khai các nhiệm vụ của TTTT […]

 

Toàn cảnh cuộc họp

Đánh giá kết quả công tác năm 2019 của TTTT cho thấy, Trung tâm đã thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch, nhiệm vụ công tác được Lãnh đạo Ủy ban giao đã được triển khai nghiêm túc, kịp thời, hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trọng tâm trong những kết quả đạt được của TTTT đã hoàn thành xây dựng Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025” báo cáo Lãnh đạo UBDT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019; quản trị, vận hành, phát triển hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp; duy trì và phát triển mạng tin học, hệ thống thư điện tử, hệ thống bảo mật, an ninh mạng của UBDT; xây dựng, cập nhật nội dung lên Cổng Thông tin điện tử đảm bảo tiến độ, nội dung, phục vụ thông tin chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBDT, của lĩnh vực công tác dân tộc… Công chức, viên chức và người lao động của TTTT luôn có ý thức cao trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của đơn vị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo TTTT đã báo cáo bổ sung những kết quả đạt được trong năm 2019; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao như: Kinh phí triển khai hạ tầng CNTT; truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử; nhân sự; công tác phối hợp với các Vụ, đơn vị trong Ủy ban… qua đó đề xuất các giải pháp để khắc phục, định hướng triển  khai tốt hơn trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác mà tập thể lãnh đạo, viên chức TTTT đạt được trong năm 2019. Tuy nhiên, TTTT cần chủ động trong công tác phối hợp với các vụ, đơn vị.

Đối với các nhiệm vụ được giao năm 2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao. Trong đó trọng tâm là triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025” (đây là Tiểu dự án phục vụ cho Đề án Tổng thể); nghiên cứu xây dựng Đề án tự chủ; xây dựng, tham mưu các phương án chuyển hạ tầng CNTT từ trụ sở 80 Phan Đình Phùng về trụ sở 349 Đội cấn… Các nhiệm vụ giao cho các phòng chuyên môn cần xây dựng kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ từng phòng, trong đó phải đánh giá được tính khả thi, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ.

Về công tác phối hợp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị cần xây dựng nội dung, cơ chế phối hợp chi tiết, chặt chẽ với các đơn vị như: Công tác phối hợp về xây dựng hệ thống quản lý văn bản; phối hợp trong công tác quản trị hệ thống CNTT trong tòa nhà trụ sở cơ quan; công tác phối hợp xây dựng, cung cấp thông tin hoạt động của UBDT, hoạt động về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử UBDT… Phối hợp chặt chẽ trong sắp xếp, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của Trung tâm.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu tập thể lãnh đạo, viên chức trong toàn TTTT cần triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ đầu năm 2020; chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng