Triển khai Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chứcChiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các […]

Chiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh dự Hội nghị qua hệ thống họp trực tuyến của UBDT.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã giới thiệu Nghị định 56/2015/NĐ-CP và những điểm mới trong đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định 56/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 9/6/2015 với 5 điểm đổi mới nhằm khắc phục những hạn chế trong việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trước kia, cụ thể như: Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức trước hết phải căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ được đưa ra để đánh giá bao gồm cả chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và các nhiệm vụ đột xuất.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội nghị.

Nghị định nêu rõ, nếu cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành khối lượng công việc dưới 70% hoặc hoặc để chậm tiến độ có thể bị phân loại là không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó việc đánh giá còn được thể hiện ở tính sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, khi đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ buộc phải có ít nhất 1 đề tài, sáng kiến, giải pháp đem lại hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; Nghị định 56 đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có quyền chi tiết hoá các nội dung đánh giá cho phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị mình đảm bảo đánh giá sát, đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân do mình phụ trách, quản lý; Nghị định này gắn trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người lãnh đạo, quản lý với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị do mình lãnh đạo, quản lý, phụ trách; Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt kết quả đánh giá trong hai năm liên tiếp là căn cứ để đưa ra khỏi nền công vụ những cán bộ, công chức, viên chức kém năng lực, phẩm chất; Có sự tương tác giữa người đánh giá và người được đánh giá Theo đó, người đánh giá phải thông báo kết quả đánh giá cho cán bộ, công chức, viên chức. Ngược lại, người được đánh giá có quyền khiếu nại nếu thấy kết quả đánh giá không phù hợp. Việc không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ giới thiệu Nghị định 56 tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các Vụ, đơn vị đã thảo luận một số nội dung liên quan trực tiếp tới công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức của UBDT. Các ý kiến thảo luận tập trung vào: Thẩm quyền đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quy định các mức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; Đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nếu cửa quyền, hách dịch; Trình tự thủ tục để đánh giá công chức, viên chức, người lao động; vấn đề mở rộng thành phần tham dự cuộc họp đánh giá công chức viên chức tại cơ sở (phòng, ban); quy định phạm vi quyền hạn của người đứng đầu đơn vị.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất UBDT cần cụ thể hoá Nghị định 56 và đưa ra thảo luận góp ý, đồng thời sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định để thuận lợi trong triển khai tới các Vụ, đơn vị trong toàn cơ quan.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đánh giá cao ý kiến thảo luận của các đại biểu. Thứ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Văn phòng Ủy ban trong việc đánh giá khen thưởng đối với các cá nhân tại cơ quan; cần cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để áp dụng tại UBDT; Nêu cao vai trò của người đứng đầu và phải nắm chi tiết, chính xác với các báo cáo đánh giá của cá nhân để đánh giá chính xác nhất; các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện đồng bộ; xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết triển khai Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức UBDT.

Sơn Nam

Tin khác đã đăng