Triển khai các hoạt động về kết nối nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng chính sách khởi nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu sốChiều ngày 28/10, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, ông Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế – Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về kết nối, nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng chính sách khởi nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu […]

17522283_img_2677_16-10-28
Toàn cảnh cuộc họp

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBDT ngày 26/10/2016 của UBDT về việc quyết định thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về kết nối nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng chính sách khởi nghiệp cho đồng bào DTTS. Theo đó tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hoạt động , triển khai các hoạt động được phê duyệt theo thỏa thuận với nhà tài trợ và tuân thủ các quy định hiện hành.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác đã tập trung thảo luận một số nội dung nhiệm vụ: Nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật cho việc đề xuất chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp cho đối tượng là đồng bào DTTS; kết nối, vận động đối tác hợp tác với UBDT, cùng thiết kế xây dựng các mô hình trình diễn về hỗ trợ khởi nghiệp DTTS; nhận diện/phát triển và truyền thông tôn vinh doanh nghiệp kinh doanh cùng đồng bào DTTS và doanh nhân DTTS khởi nghiệp.

Kết luận cuộc họp, ông Hà Việt Quân – Tổ trưởng Tổ công tác đã giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong việc phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc UBDT và các đối tác có liên quan để chuẩn bị và tổ chức thành công Diễn đàn phát triển dân tộc thiểu số năm 2016 với chủ đề kết nối hỗ trợ khởi nghiệp cho đồng bào DTTS.

Huyền Trang

Tin khác đã đăng