Triển khai biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộcNgày 15/10/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải và ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi làm việc về triển khai biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức […]

Tại buổi làm việc, hai cơ quan đã trao đổi về các nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Căn cứ nội dung, kết quả làm việc giữa Lãnh đạo UBDT và Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hai bên thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Biên soạn Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc, lồng ghép vào các chương trình lý luận chính trị (cao cấp, trung cấp, sơ cấp). Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn công tác bồi dưỡng cho các địa phương; Bồi dưỡng cho đối tượng II ở Trung ương và địa phương; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ về kiến thức dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên; Phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong công tác nghiên cứu lý luận để xây dựng chính sách dân tộc; chuẩn bị tốt các nội dung để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Tiểu dự án 2 (Dự án 5): Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu ý kiến tại phiên họp

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc phối hợp thực hiện Đề án 771 “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Trên tinh thần khẩn trương, triển khai đồng bộ, gắn chặt với thực tiễn và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc, của UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị đầu mối triển khai của hai cơ quan tăng cường phối hợp, xây dựng nội dung Biên bản ghi nhớ để triển khai trong thời gian tới.

Việt Cường

Tin khác đã đăng