Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2016 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộcNgày 17/2, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng Khoa học và Công nghệ UBDT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2014 – 2016. TS.Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) UBDT chủ trì Hội nghị. Toàn cảnh Hội […]


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Tham dự có TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị; các nhà khoa học là thành viên Hội đồng KH&CN nhiệm kỳ 2014-2016; các nhà khoa học của các Bộ, ngành có liên quan đến các lĩnh vực công tác dân tộc: Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2014- 2016, Hội đồng Khoa học của UBDT đã tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, hạn chế,  duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động KHCN như: Tư vấn xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016 – 2020; tư vấn xây dựng kế hoạch KHCN, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường năm 2016, tham gia xây dựng Chương trình KH&CN cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”; tham gia thực hiện 6 nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước và 8 dự án môi trường; tham gia xây dựng, đánh giá,nghiệm thu các giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy của trường Cán bộ Dân tộc; công bố, xuất bản sách chuyên khảo, bài báo khoa học.

Bên cạnh đó, Hội đồng Khoa học cũng đã chủ trì tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tư vấn xây dựng, phản biện chính sách. Tại hội thảo “Góp ý nội dung công tác dân tộc đưa vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”, đã có nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý bổ sung hoàn thiện phần nội dung công tác dân tộc trong văn kiện Đại hội Đảng.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Khoa học UBDT đã  tổ chức 2 lễ gặp mặt và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 62 nhà khoa học; các thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia các hội thảo, đóng góp nhiều ý kiến giá trị trong quá trình UBDT xây dựng và triển khai thực hiện chính sách dân tộc…

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Hội đồng Khoa học UBDT  tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục làm tốt công tác tư vấn trong xây dựng và triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường; tăng cường sự tham gia của các thành viên Hội đồng Khoa học trong tư vấn, xây dựng và phản biện chính sách dân tộc; thẩm định các khái niệm, thuật ngữ về công tác dân tộc; tăng cường thông tin, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học;  mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học trong nước và quốc tế…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được,  hoạt động của Hội đồng Khoa học còn có lúc chưa đều,  chưa có những hoạt động trao đổi học thuật về những vấn đề lý luận, cơ sở khoa học của công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Hầu hết các thành viên của Hội đồng Khoa học đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, quản lý , vì vậy quỹ thời gian dành cho các hoạt động của Hội đồng còn hạn chế; kinh phí cho hoạt động chuyên môn còn thấp…

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng Khoa học trong nhiệm kỳ 2016-2020, tại Hội nghị, các nhà khoa học đã  nêu lên những  đề xuất  sát thực, cụ thể : Cần tăng cường đối thoại, trao đổi giữa Hội đồng Khoa học với tập thể Lãnh đạo Ủy ban để đưa ra các vấn đề cần giải quyết;  việc truyền tải giữa nghiên cứu hàn lâm sang ứng dụng thực tiễn cần có phương pháp hiệu quả hơn. Ngoài ra, UBDTcần tranh thủ ý kiến các Bộ,ngành cùng thống nhất về những vấn đề  cấp bách  của vùng DTTS đưa vào nhiệm vụ KHCN.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: Một trong những  hoạt động quan trọng trong hoạt động KHCN là thông tin khoa học, trong đó cần thông tin trong nội bộ các thành viên hội đồng khoa học, thông tin cho lãnh đạo Ủy ban về những kết quả nghiên cứu, để Lãnh đạo Ủy ban đưa ra những chỉ đạo, xây dựng, đổi mới chính sách dân tộc; thông tin cho cộng đồng, xã hội qua Trang Thông tin hoạt động khoa học của UBDT. Đồng thời,để phổ biến thông tin, thì tất cả các sách, bài báo, của các thành viên cần đăng tải lên trên Trang thông tin để mọi người tham khảo, nghiên cứu.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, năng lực của Hội đồng Khoa học, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm  đề nghị, Hội đồng cần tăng cường sinh hoạt khoa học thường xuyên ; cần có giải pháp nâng cao chất lượng, nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu bằng cách tổ chức những khóa bồi dưỡng về phương pháp nghiên cứu, phương pháp trình bày báo cáo cũng như các phương pháp mới trong nghiên cứu khoa học; tăng cường hợp tác trong công tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức như: Hội đồng lý luận Trung ương, Hội đồng Chính sách Quốc gia, Hội đồng lý luận của một số Bộ, ngành, các Viện Hàn lâm, các tổ chức quốc tế…

Cũng tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ UBDT đã công bố Quyết định số 751/QĐ-UBDT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc thành lập Hội đồng KH&CN của UBDT nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó, Hội đồng KH&CN có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn và giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tổ chức các hoạt động nghiên cứu, triển khai, đánh giá các đề tài, dự án KH&CN của UBDT.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tặng lưu niệm cho các thành viên Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2014-2016.

Các đồng chí thành viên Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2014-2016 chụp ảnh lưu niệm.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng