Tổng kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc năm 2015Ngày 16/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của UBDT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng dụng CNTT năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo […]

Ngày 16/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của UBDT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng dụng CNTT năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Ban Dân tộc TP.Hà Nội, các thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT là thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến; các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

Theo Báo cáo tổng kết công tác ứng dụng CNTT năm 2015 của Ban Chỉ đạo, trong năm 2015, bảng xếp hạng ứng dụng CNTT của UBDT so với các Bộ, ngành đã có nhiều cải thiện hơn các năm trước (UBDT xếp hạng thứ 17/25). Ban Chỉ đạo đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản về ứng dụng CNTT của UBDT như: Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Tăng cường sử dụng thư điện tử trong cơ quan công tác dân tộc; Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; Kế hoạch trung hạn ứng dụng CNTT của UBDT giai đoạn 2016 – 2020…

Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của cơ quan UBDT đã thực sự đem lại hiệu quả . Việc triển khai, ứng dụng hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản, điều hành phục vụ trao đổi và xử lý văn bản điện tử đã góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí hành chính, thời gian đi lại, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành mọi lúc, mọi nơi, đồng thời từng bước thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại UBDT. Cổng Thông tin điện tử đã cung cấp kịp thời những thông tin hữu ích, phục vụ công tác quản lý của UBDT và người đọc.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hoạt động ứng dụng CNTT của UBDT vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Đến hết năm 2015, chỉ có một số hệ thống tiếp tục được đầu tư (sau giai đoạn I), còn một số dự án không được đầu tư hoặc đầu tư ít; Các chỉ số quan trọng mang yếu tố công cụ, dụng cụ để ứng dụng công nghệ thông tin (như: hạ tầng trang thiết bị, phần mềm, đường truyền, bảo mật, năng lực cán bộ CNTT…) của UBDT còn thấp so với các Bộ, ngành khác.

Năm 2016, năm đầu tiên của giai đoạn mới thực hiện ứng dụng CNTT (2016 – 2020), UBDT định hướng tiếp tục ban hành các văn bản ứng dụng CNTT trong toàn cơ quan; triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan UBDT năm 2016; triển khai các nhiệm vụ đầu tư về ứng dụng CNTT năm 2016; tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ trong cơ quan.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét về kết quả triển khai ứng dụng CNTT tại Vụ, đơn vị mình quản lý, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế. Các đại biểu đề nghị Trung tâm Thông tin (đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo) cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ ứng dụng CNTT tại các Vụ, đơn vị; tăng cường bảo vệ, bảo mật an toàn thông tin; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức về CNTT; áp dụng các chỉ tiêu đánh giá xếp hạng ICT Index để đánh giá các Ban Dân tộc, từng bước nâng cao vị trí xếp hạng ứng dụng CNTT; kết nối giữa Ban Dân tộc các tỉnh với UBDT; cải thiện băng thông đường truyền; nâng cao năng lực xử lý của hệ thống máy chủ; tích hợp các Cổng Thông tin thành phần của các Vụ, đơn vị trên Cổng Thông tin điện tử của UBDT…

Cũng tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Thông tin đã thông qua kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn trung hạn 2016 – 2020; Thông báo kết quả xếp hạng ICT Index của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; giới thiệu Cổng Thông tin điện tử phiên bản mới và hệ thống liên thông văn bản với Văn phòng Chính phủ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo trong việc cải thiện thứ hạng ứng dụng CNTT của UBDT trong năm 2015 so với các Bộ, ngành khác, đồng thời biểu dương các Vụ, đơn vị có xếp hạng chỉ số ICT Index cao, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các Vụ, đơn vị có thứ hạng còn thấp chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện công tác chuyên môn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng đặt ra mục tiêu trong năm 2016, các Vụ, đơn vị tiếp tục nỗ lực, cải thiện vị trí xếp hạng ICT Index của UBDT tăng lên 2 bậc; cải thiện cơ sở hạ tầng để phát huy hiệu quả sử dụng thư điện tử và hệ điều hành tác nghiệp; bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong ứng dụng CNTT; điều chỉnh lại kế hoạch, tăng cường tính khả thi; đảm bảo hạ tầng mạng kết nối thông suốt; xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ của UBDT; các đơn vị cần có sự phối hợp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT của UBDT; có hình thức khen thưởng cho các Vụ, đơn vị có vị trí xếp hạng cao trong bảng xếp hạng ứng dụng CNTT của UBDT.

Huyền Trang – Tiến Đạt

Tin khác đã đăng