Tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với Ban Chỉ đạo Tây BắcChiều ngày 28/2, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ban Chỉ đạo Tây Bắc (BCĐ Tây Bắc) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác năm 2016 và ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2017. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung […]


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Đinh Quế Hải và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Hoàng Thị Hạnh ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2017

Tham dự Hội nghị có, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Đinh Quế Hải; Phó Trưởng BCĐ Tây Bắc Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên thuộc các Vụ, đơn vị của hai cơ quan.

Trong năm qua, UBDT và BCĐ Tây Bắc đã bám sát chương trình phối hợp, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ nhiều nội dung công tác quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc như: Phối hợp nắm tình hình, trao đổi, cung cấp tài liệu, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05 của Chính phủ về công tác dân tộc; đề án hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc thiểu số (DTTS) rất ít người giai đoạn 2016 – 2025 , phối hợp tổ chức Lễ Tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc … Năm 2017 hai cơ quan sẽ cùng tập trung phối hợp vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: kiểm tra nắm tình hình, trao đổi cung cấp tài liệu việc triển khai, tổ chức thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đôn đốc theo dõi các địa phương thực hiện Nghị định số 05 về công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách đối với cán bộ người DTTS và các đề án, dự án của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc; kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình công tác dân tộc tại một số địa phương vùng Tây Bắc; kiểm tra nắm tình hình công tác dân tộc, công tác tôn giáo và việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, tình hình về đạo lạ và công tác Hội, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Quyết định 570/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp ổn định dân cư các xã biên giới Việt –Trung; rà soát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đồng thời hai cơ quan sẽ cùng phối hợp nắm tình hình, tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, bên cạnh việc đồng tình với các nội dung của báo cáo tổng kết năm 2016 và công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong năm 2017, các đại biểu cũng nêu lên  những vấn đề còn bất cập tại vùng Tây Bắc hiện nay cần được phối hợp giải quyết như: Cần có cơ chế chính sách riêng cho các vùng biên giới; tránh hiện tượng các chính sách bị chồng chéo gây trở ngại trong thực hiện; các địa phương nên lựa chọn đối tượng đầu tư và lồng ghép nguồn lực; năm 2017 chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho vùng miền núi và đồng bào dân tộc; phối hợp đẩy lùi nạn thất học, tảo hôn; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho con em người dân tộc.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Tây Bắc khẳng định, trong phạm vi trách nhiệm của mình, BCĐ Tây Bắc sẽ cùng bám sát các nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho UBDT để cùng đồng hành và phối hợp thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải nhấn mạnh, nội dung phối hợp cần tập trung đến đào tạo nguồn nhân lực, công tác cán bộ, thực hiện chính sách cho vùng dân tộc miền núi và giải quyết một số vấn đề cấp bách trong vùng dân tộc hiện nay.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đề nghị, hai cơ quan cần tăng cường xây dựng các chính sách liên quan đến mạng lưới giao thông vùng Tây Bắc, xác định thế mạnh của vùng Tây Bắc nhằm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch, xây dựng quy chế liên kết vùng Tây Bắc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị, BCĐ Tây Bắc tiếp tục phối hợp với UBDT trên 5 phương diện: Trao đổi thông tin và nắm tình hình; phối hợp xây dựng và ban hành các chính sách về phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Bắc; bám sát các văn bản và phối hợp kiểm tra công tác thực hiện chính sách vùng Tây Bắc; chú trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng hệ thống cán bộ DTTS cấp cao, cấp chiến lược, cấp tỉnh; hai cơ quan cùng ủng hộ, cùng phối hợp và tham gia vào các sự kiện liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết: Trong năm 2017, UBDT được giao thực hiện 11 đề án vì vậy trong quá trình xây dựng, thực hiện các đề án, UBDT mong muốn sẽ nhận được sự phối hợp, tham gia đóng góp ý kiến từ phía BCĐ Tây Bắc, đặc biệt là ủng hộ UBDT xúc tiến xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng như việc đề nghị các cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn để thực hiện chính sách.

Trước sự chứng kiến của Lãnh đạo hai cơ quan và các đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Đinh Quế Hải và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Hoàng Thị Hạnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa Ủy ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

 

Kim Thu

Tin khác đã đăng