Tiếp tục hoàn thiện “Từ điển về lĩnh vực công tác dân tộc ở Việt Nam”Chiều 14/12, tại trụ sở cơ quan, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Tọa đàm tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào Dự thảo giải nghĩa một số mục từ trong Báo cáo kết quả giữa kỳ đề tài trọng điểm cấp Bộ […]

TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Hội đồng KH&CN UBDT chủ trì tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, PGS.TS Lại Văn Hùng, nguyên Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa toàn thư Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày một số nội dung tổng quát của đề tài, cũng như quá trình thu thập thông tin để hoàn thiện bộ từ điển. Bộ từ điển gồm 1.562 mục từ, được chia thành 13 chủ đề như: ngôn ngữ dân tộc; dân tộc; lễ hội; địa danh; thuật ngữ, khái niệm… Các mục từ được soạn thảo dựa trên các cuộc khảo sát, thực tế của các thành viên hội đồng nghiên cứu tại các vùng có đồng bào DTTS, miền núi sinh sống trên cả nước. Hiện nay, đề tài đang trong quá trình tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý để chuẩn bị công tác hoàn thiện, nghiệm thu.

Trên tinh thần tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến, các đại biểu tham dự đánh giá cao tính cấp thiết của đề tài, đây sẽ là bộ tài liệu quan trọng, cần thiết, đáp ứng được nhu cầu trong lĩnh vực công tác dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến góp ý, trao đổi nhằm hoàn thiện hơn cho Đề tài như: làm rõ hơn một số thuật ngữ trong bộ từ điển (hôn nhân xuyên biên giới); có thêm phần khái niệm cơ bản cho mỗi thuật ngữ; các chủ đề cần có sự liên kết với nhau, cập nhật các số liệu mới nhất… Đặc biệt, để thuận tiện hơn cho việc tra cứu thuật ngữ, các đại biểu đề xuất nên xây dựng phiên bản điện tử của bộ từ điển để dễ dàng trong quá trình sử dụng.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phan Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT nhấn mạnh: công tác giải nghĩa đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, am hiểu về lĩnh vực và nhiều công phu chuẩn bị, dựa trên cơ sở luận cứ, lý thuyết giải nghĩa rõ ràng. Sản phẩm tổng hợp đầy đủ từ và thuật ngữ khi đưa vào thực tiễn sẽ phục vụ đắc lực cho công tác xây dựng và triển khai chính sách dân tộc, góp phần trong nghiên cứu khoa học về công tác dân tộc, hỗ trợ công tác giảng dậy và nhiều hoạt động liên quan. TS. Phan Văn Hùng đề nghị hội đồng nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, từ đó có cơ sở hoàn thiện bộ từ điển theo đúng thời hạn.

Việt Cường

Tin khác đã đăng