Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núiSáng ngày 07/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tổng hợp về dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, ông Bùi Văn Lịch, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc đã báo cáo tiến độ và một số vướng mắc tồn tại để xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các vụ, đơn vị và Tổ tư vấn đã báo cáo và trao đổi, đề xuất để cùng thống nhất hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Phát biểu buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị cần tập trung ưu tiên cân đối nguồn vốn cho các dự án, nhiệm vụ trọng tâm, dựa trên nguyên tắc vùng khó khăn nhất là vùng được đầu tư cao nhất. Ngoài ra, trong các dự án, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực nông/lâm nghiệp, phải tiếp cận chủ trương về sản xuất hữu cơ để đảm bảo an toàn, phát triển bền vững. Tập trung nâng cao kiến thức quản lý dự án, quản lý Chương trình MTQG cho cán bộ làm công tác dân tộc.

Để đảm bảo chính sách được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị Vụ Chính sách dân tộc nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình thí điểm của một số dự án, chính sách, triển khai ở địa phương. Đề nghị đầu mối xây dựng dự án của các vụ, đơn vị cùng tập trung tại một phòng làm việc, phối hợp với Vụ Chính sách dân tộc và Tổ tư vấn để hoàn thiện. Đối với dự thảo xây dựng Chương trình MTQG, các tài liệu liên quan phải đóng dấu “mật” để đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý.

Tin khác đã đăng