Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông làm việc tại Sơn Hòa và Sông Hinh (Phú Yên)Tiếp tục chuyến công tác tại Phú Yên, ngày 25/9/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Thông và Đoàn công tác đã làm việc tại hai huyện miền núi Sơn hòa và Sông Hinh về tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu và các hộ nghèo xã Ea Lâm

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa đã báo cáo với Đoàn công tác một số kết quả về tình hình triển khai thực hiện các chương trình, các chính sách dân tộc trong thời gian qua.

Theo đó, dân số toàn huyện là 59.511 người, với 16.540 hộ; trong đó có 22.235 người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), với 5.423 hộ, chiếm tỷ lệ 37,88%.Toàn huyện có 35 thôn buôn đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình 135. Thực hiện chủ trương về phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi, huyện Sơn Hòa đã tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách mang lại hiệu quả cao. Kết quả của công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác làm việc với xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh). Ea Lâm là xã khu vực III có 633 hộ, với 3.460 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 26,97%, hộ cận nghèo chiếm 25,15%, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp, khoảng 16 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020, cơ sở hạ tầng ở xã được xây dựng và đã phát huy hiệu quả, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS được cải thiện đáng kể.

Sự tác động trực tiếp từ các chương trình, dự án về phát triển KT-XH và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện nâng cao mức sống, vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đề nghị trong thời gian tới, UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cần rà soát lại cụ thể nhu cầu của người dân, thế mạnh cần đầu tư của từng địa phương để có những ý kiến đề suất với Trung ương, tiến tới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi.

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng