Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc có nhiều đổi mới